Etter at mekling fant sted og nye minstepriser for sild 2. halvår 2008 ble foreslått av meklingsnemnda, er de foreslåtte minsteprisene som gjelder både for nordsjøsild og NVG, nå akseptert av begge parter.


( 02.07.2008 )


[raw]

De nye prisene gjøres gjeldende fra mandag 14. juli 2008. Prisene blir som tidligere meddelt:

 

Gruppe 1, sild med vekt på 350 g og mer:  kr 3,50 per kg
Gruppe 2, sild med vekt mellom 300 g og 349 g: kr 2,50 per kg
Gruppe 3, sild med vekt mellom 200 g og 299 g: kr 1,80 per kg
Gruppe 4, sild med vekt på 199 g eller mindre: kr 1,50 per kg

[/raw]