DEL

Norges Råfisklag og fiskeindustrien klarte under gårsdagens drøftelser ikke å komme til enighet om nye minstepriser for resten av 2009, og laget har nå fastsatt nye minstepriser uavhengig av dette. Prisene er gjeldende til 13. desember.


( 23.09.2009 )

[raw]

Fiskersiden, representert ved Norges Råfisklag, gikk langt i å komme kjøpersiden i møte – uten at dette førte fram. Fiskeindustrien, representert ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), tok derfor brudd.

 

Industrien ønsket heller ikke å ta en pause i forhandlingene, etter et siste forsøk fra Råfisklaget om å holde dialogen i gang. Adm. direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag er svært skuffet over at partene ikke klarte å komme til enighet.

 

Etter en turbulent vintersesong med betydelige omsetnings- og markedsutfordringer, kombinert med store utfordringer i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen, ble partene både i mars og så sent som i juni 2009 enige om nye og reduserte minstepriser. Både sjø- og landsiden har måtte takle og ta inn over seg fallende priser og store tap. I løpet av et års tid har fiskerne opplevd fall i minsteprisene for torsk på over 30 prosent.

 

Norges Råfisklag har fastsatt nye minstepriser slik:

 

Art/størrelse: Ny pris pr kg: Endring fra gjeldende pris:

Torsk over 5,0 kg   kr  17,00  ( – kr 1,00 )
Torsk over 2,5 kg   kr  14,50  ( – kr 0,75 )
Torsk 1,0-2,5 kg   kr  12,50  ( – kr 0,25 )
Torsk under 1,0 kg   kr    9,25  ( – kr 0,75 )

 

Minsteprisene for hyse og sei videreføres. Øvrige endringer i kroner pr. kg: Minsteprisene for steinbit ned 2,00, stor og mellomstor brosme ned 0,50, uer ned 0,50, stor kvitlange og stor blålange ned 0,50, rødspette ned 1,00 og den minste lyren ned 1,00.  De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 28. september 2009 og inntil videre, men ikke ut over 13. desember 2009. Lager viser forøvrig til den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på www.rafisklaget.no.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.