Første forhandlingsrunde av nye minstepriser ble gjennomført 9. desember. Partene sto da for langt fra hverandre til at man kunne bli enige. Industrien tok et brudd. Meklingsnemnda ble varslet og partene ble 15. desember innkalt til mekling i Tromsø. Resultatet fra meklingen er nå klart.

Norges Råfisklag har fastsatt nye minstepriser for de to største størrelsene av torsk i samsvar med tilrådingen fra meklingsnemnda – en økning på kr 1,25 fra gjeldende minstepriser. Øvrige minstepriser for torsk og andre arter/produkter ble det oppnådd enighet om og framgår av etterfølgende oversikt. Komplett prisliste er tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

 

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med onsdag 17. desember 2014 og inntil videre:

 

Torsk over 6,0 kg                               kr  16,00                     (+ kr 1,25)

Torsk 2,5-6,0 kg                                 kr  13,50                     (+ kr 1,25)

Torsk 1,0-2,5 kg                                 kr  11,75                     (+ kr 0,75)

Torsk under 1,0 kg                             kr  10,00                     (+ kr 0,25)

 

Sei over 2,3 kg                                       kr  10,00                     (+ kr 0,25)

 

Rødspette minst 650 g                        kr    5,50                     (tidligere fri prisdannelse)

 

Rogn av torsk til konsum                    kr    5,00                     (-  kr 1,00 )