Nye lys fra Signify til fiskeanlegg bidrar til optimering av vekstresultater og reduserer behovet for behandling av fiskelus med opp mot 50%.

Signify (Euronext: LIGHT), verdensleder i belysning, har annonsert sin siste innovasjon innen LED belysning for aquaculture. Selskapet lanserte de nye Philips Seacage 340W lys til fiskeanlegg, som hjelper med å optimere vekstresultater for landog sjøbasert oppdrett av laks, og som også har vist resultater for andre rasktvoksende fiskearter som havabbor og brasme. Den unike lysdistribusjonen har en effekt i forhold til eksponering for fiskelus, og reduserer behovet for behandling med opptil 50%.

Lofoten og Vesterålen, Norway, Sea, Agriculture

 

Lys bidrar til å øke fiskeproduksjon og velferd. Philips LED belysning for aquaculture gir lavere konverteringsgrad for mat, og den riktige lysdistribusjonen hjelper mot eksponering for fiskelus. Lysspektrumet er optimalisert for distribusjon under vann, de sensitive øynene til fisken og fotoresepeptorer, noe som maksimerer vekst uten at de blir kjønnsmodne. Laksen holdes i et varig stadium av sommer for å forhindre gyting og beholde den gode smaken og konsistensen når den vokser.

Lysdistribusjonen er unik i sitt slag, kun rettet nedover i mæren eller tanken. Sammen med den optimaliserte lystettheten sikrer det at fisken svømmer dypere. Og når de går dypere enn 5 meter reduserer det behovet for behandling mot fiskelus, i og med at fisken da svømmer under beltet for fiskelus. Det reduserer også strømforbruket og sikrer at det ikke er noe lysforurensning. I en tank vil lysdistribusjonen sørge for lys til alle deler av tanken hvor lyset kan nå, uten at fisk eller små partikler skjermer for lyset.

I norske oppdrettsanlegg for laks står avlusing for opp mot 10% av produksjonskostnadene. Og med tanke på at fiskefôr står for 50% av driftskostnaden vil envher reduksjon i konverteringsgraden for mat resultere i mer profitt.

“Philips Seacage 340W fiskebelysning er robust og enkel å håndtere. I tillegg til å forbedre vekstrater og signifikant redusere fiskelus eksponeringen, vil våre nye effektive lys gjøre konverteringsgraden for mat lavere, noe som resulterer i lavere produksjonskostnad. Vi hjelper kundene med å holde en konstand produksjon og på samme tid forbedre velferd og bærekraft for fisk,» sier Remco Lansbergen, General Manager Aquaculture hos Signify.

 

Signify samarbeider med ledende universiteter og institutter ved å støtte doktorgrad og postdoktorgradsprosjekter. Dette inkluderer forskning på vekst ved Stirling University i Skottland og forskning på effekt på laks når det gjelder lysspektrum, uniformitet, intensitet og dimming i settefisk stadiet ved universitetet i Bergen. Resultater fra forskningen viser at belysningen hjelper med å unngå stress hos fisken, noe som resulterer i en 15% reduksjon i dødelighet fra settefisk til vekststadiet.