Ombyggingen av lossekaianlegget på en av verdens største fiskemelfabrikker står nå helt ferdig. TripleNine A/S og Thyborøn Havn er gått sammen om et nytt lossekaianlegg på havnen i Thyborøn.

Det er investert 75 millioner kroner i prosjektet, som både skal fremtidssikre mottaksanlegget og støtte opp om industrifiskerne med hurtig lossing, fleksibilitet og optimal service.

TripleNine A/S har de siste 5 årene gjennomført en gjennomgripende modernisering av selve fabrikken i Thyborøn, hvor det allerede er investert 125 millioner kroner. Nå er det lossefasilitetene, som har gjennomgått en større ombygging av både kaianlegg og lossefasiliteter.

Samlet er det investert 75 millioner danske kroner i dette byggeprosjektet, og kostnadene er fordelt noenlunde likt. TripleNine har investert 35 millioner kroner i lossefasilitetene, mens Thyborøn Havn har investert 40 millioner kroner i det nye kaianlegget.

Hurtigere lossing

Investeringen inkluderer et helt nytt losseanlegg med to parallelle dreneringsanlegg som til sammen vil kunne ta mot hele 400 tonn fisk i timen. Til sammenligning hadde fabrikken tidligere en lossekapasitet på 150 tonn i timen. Det er mulig for industrifiskerne selv å pumpe fisken i land med selvlossefunksjon.

Samtidig har de gamle lossepirene på Thyborøn Havn blitt fjernet og er erstattet av et 290 meter nytt kaianlegg der de nye lossefasilitetene er blitt etablert. Det gir bedre innseilingsforhold, siden man ikke lenger trenger å manøvrere inn og ut mellom lossepirene. Vanndybden ved de nye kaiene er 9 meter, men de er klargjort til 10 meter som fremtidssikring. Thyborøn Havn arbeider akkurat nå med miljøgodkjenningene for å få vanndybden i Thyborøn Kanal økt til 10 meter i løpet av 2020 og senest i 2021.

Økt fleksibilitet

De nye fasilitetene gjør det så enkelt som mulig å få fylt på forbruksstoffer mens fartøyet ligger i havn. Utlevering av vann til fiskefartøyets kjøletanker kan skje under lossing, det samme gjelder bunkring og forsyning av strøm. I tillegg betyr de nye kaiene at det til og med er mulighet for å foreta vedlikehold eller reparasjon av fartøyet fra lokale maritime servicevirksomhetene, under lossing.

En helhetsløsning som også inkluderer nytt anlegg til bunkring og vannforsyning. Det nye lossekaianlegget ved TripleNine er en større investering. Derfor har det vært viktig for Thyborøn Havn å se på byggeprosjektet som en helhetsløsning. Også i oljebransjen er fartøyene blitt større og krever bedre innseilingsforhold. Det har derfor vært nærliggende å inkludere bunkring og innseiling av oljeleveranser i byggeprosjektet.

130 lang kai

Thyborøn Havn legger til rette for de større skipene i bransjen ved å anlegge en helt ny 130 meter lang kai til tankskip og industrifiskere. Den nye kaien skal sikre at tankskipene ikke blir liggende i veien for industrifiskefartøyne ved lossekaianlegget, men utvider også plassen som industrifiskefartøyene vil kunne ligge til ved når det ikke er oljeleveranser på vei til Thyborøn.

Også forsyningsselskapet Lemvig Vand og Spildevand investerer i prosjektet og bidrar med helt nye vannforsyningsrør som kan levere virkelig høy kapasitet på 160 m³/t ferskvann ved lossekaianlegget.

Produksjonen har kjørt non-stop

Industrifiskerne har kunnet bringe fisk i land i Thyborøn i hele byggeperioden. Det har vært et viktig element i prosjektet og har krevd god forberedelse. Vi er alle veldig glade for at dette har lyktes til det fulle og glæder os over at ombyggingen er fullført og at industrifiskerne nu kan dra nytte av de nye anleggene.


Det kan nevnes at TripleNine A/S i Thyborøn er en av verdens største fiskemelog oljefabrikker og produserer og selger fiskemelog olje av høyeste kvalitet, fra råvarer som leveres av lokale og utenlandske fiskere. TripleNine A/S er en del av TripleNine Group, som har hovedkontor i Esbjerg og produksjon i Danmark, Norge og Chile.