DEL

Nyholmen AS (Birger Dahl) og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 77, 25 meter lang kombinert snurper/tråler.


( 13.08.2013 )

[raw]

Rederiet, Nyholmen AS, er et datterselskap til Hansen Dahl Fiskeri, som eier og driver de to fullstrukturerte trålerne Kvannøy og Senior. Forrige Kvannøy, bygget i 2002, ble i fjor solgt til Færøyene og midlertidig avløst av nåværende Kvannøy, opprinnelig bygget som Haugagut i 1989. Senior er bygget i 1978 og lagt ut til salg.

 

Hansen Dahl Fiskeri ble etablert i 1991 av Dag Hansen og Birger H. Dahl, med kjøp av Marna Hepsø, som etterpå ble omdøpt til Lurøy. I dag drives og eies rederiet av familien Dahl, hvor Birger H. Dahl primært administrerer de landlige aktivitetene og Birger Dahl Jr. står for den daglige driften av skipene, blant annet som skipper på Kvannøy. Nye Kvannøy vil bliv rederiets tredje nybyggingsprosjekt siden 2000.

 

Rederiet driver med kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfiskeriet primært består av fiske etter kolmule vest av Irland. Øvrig fiskeri er primært etter sild og makrell med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

 

Rederiet er svært tilfreds med å komme i mål med avtalen med Karstensens Skibsværft, og de gleder seg til at komme i gang med byggingen. Rederi og verft har tidligere arbeidet godt sammen, og det samlede konseptet er av rederiet vurdert som både økonomisk og ikke minst teknisk særdeles attraktivt. Likeledes har det vært viktig for rederiet å ha full innflytelse på hele designfasen, slik at prosjektet vil bli skreddersydd nøyaktig til de ønsker og krav som rederiet har. I den forbindelse må det nevnes, at listen for dette prosjektet er satt meget høyt, all den stund forrige Kvannøy allerede var et særdeles moderne og topp utstyrt fartøy.

 

Karstensens Skibsværft gleder seg over den tilliten som Birger Dahl har utvist. I likhet med de øvrige pelagiske fartøyene som verftet har under bygning til redere i Norge og Danmark, er også nye Kvannøy av eget design. Karstensens Skibsværft har gjennom de seneste to årene levert syv pelagiske fiskefartøy, (Christina E, Gollenes, Paula, Leinebjørn, Havsnurp, Cattleya, Rogne) og har med nye Kvannøy ytterligere fem i ordrebogen for levering i løpet av de kommende to årene. Verftet må derfor betegnes som absolutt ledende på dette området.

 

Design, utrustning og arrangement er blitt til i et meget nært samarbeid mellom rederi og verft. Rederiet været opptatt av innovative løsninger, og det er lagt spesiell stor vekt på å optimere arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. Nye Kvannøy blir slik sett en topp moderne snurper/tråler, med alt det nyeste av maskineri, utstyr og utrustning. Spesifikasjonsnivået er satt meget høyt, blant annet med tre sidepropeller, langsomtgående hjelpemotorer, hybrid fremdriftsanlegg etc. Generelt er det således valgt fra øverste hylle…

 

Med hensyn til valg av leverandører og komponenter, har det likeledes vært fokus fra rederiets side på kvalitet, innovasjon og driftsikkerhet. I den forbindelse kan en lang rekke leverandører for øvrig slå fast at de er gjenvalgt på nybygget. Således har blant annet MAN, Rapp Hydema, Triplex, Brunvoll og Johnson Controls (York) gjennom mange år hatt et meget godt samarbeid med rederiet, til gjensidig glede. Derfor var det naturlig for rederiet å velge nettopp disse leverandørene også til dette nybygget. I motsetning til forrige Kvannøy, som hadde fabrikk og fryseri om bord, blir det nye fartøyet bare innrett for føring av fersk fisk i RSW-tanker.

 

Hovedmotor blir en MAN 6L32/44 CR på 3600 kW. Dette er for øvrig den første MAN hovedmotor med ”common-rail” brennstoffinnsprøytning som er bestilt til den norske fiskeflåten. Propellen på 4200 mm skal kjøre med bare 115 rpm ved full effekt/60 Hz på akselgeneratoren. Dette anlegget vil sikre fartøyet optimalt ”bollard pull” i kolmule fisket og samtidig gode fri seilas egenskaper.

 

I tillegg til hovedmotoreffekten, vil det være mulig å booste ytterligere 1700 kW på propellen. Videre omfatter det fleksible fremdrivningsanlegget også mulighet for ren dieselelektrisk fremdrift med 2400 kW på propellen. Hjelpemaskineriet vil likeledes bli levert av MAN, og består blant annet av 2 x MAN 9L16/21, hver på 940 kWe. Nye Kvannøy skal leveres i juni 2015.

 

Hoveddimensjoner

Lengde overalt 77,25 m
Bredde   15,50 m
Dybde shelterdekk 9,20 m

Øvrig teknisk data:
Vinsjanlegg Rapp Hydema
Kraner og nothåndteringsutstyr Triplex
Sidepropellere Brunvoll, 3 x 950 kW
RSW-anlegg Johnson Controls, 2 x 1525 kW
Vakuumanlegg Iras, 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.