DEL

Sjøfartsdirektoratets foreløpige analyser av vinterens uanmeldte tilsyn rettet mot fiskefartøy gir grunn til uro, og derfor forsetter vi med det høye trykket på uanmeldte tilsyn ut over den tiltenkte perioden. Vi beveger oss nå sørover og vil sette inn ressurser for å nå flest mulig fartøy under sesong-fiskeriene i Agder fylkene og Rogaland.


( 09.05.2009 )

[raw]

Stasjonene i Kristiansand, Stavanger og Haugesund vil med støtte fra personell fra stasjonene i nord stå for en lignende kontroll som Sjøfartsdirektoratet hadde i nordnorge tidligere i vinter.

 

– Grunnen til dette er at vi avdekket så mange mangler og feil som påvirker sikkerheten til det enkelte fartøyet og ikke minst også avdekket en manglende sikkerhetskultur blant aktørene. Vi har ingen grunn til å tro at sikkerhetskulturen er bedre blant fartøyene som opererer lenger sør. Vi så en merkbar endring på slutten av kampanjen når det gjaldt nyinstallerte redningsflåter og redningsdrakter. Dette er nok et resultat av den oppmerksomhet kampanjen fikk og at fiskerne forstod at de måtte ha slike ting i orden for å slippe unødig opphold i driften, sier underdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet.

 

Direktoratet retter ikke denne kampanjen i sør inn mot bestemte fartøy grupper men vil legge vekt på å kontrollere flest mulig fartøy. Inspektørene våre bruker sjekklister for uanmeldte tilsyn ved sitt besøk og fiskerne skulle derfor være godt kjent med hva som blir kontrollert også denne gang. Under inspeksjonene vil vi spesielt legge vekt på redningsutstyr, elektriske anlegg, navigasjonsutstyr og kart, sikkerhetsopplæring, sertifikater, hviletidsbestemmelsene og sikkerhetsanretninger som nødstopp osv.

 

– Vi vil gi beskjed til alle våre samarbeidspartnere om denne aksjonen  (radiokontrollen og El-tilsynet), slik at fiskerne har mulighet til å utbedre sine eventuelle pålegg, sier Alvestad. Han understreker også at det er fiskerne sin plikt og ansvar både å vedlikeholde fartøyene og ha nødvendige papirer og utstyr i orden slik at de slipper slike pålegg fra oss.

 

Sjøfartsdirektoratet gjør også oppmerksom på at overtredelsesgebyr og tvangsmulkt kan bli tatt i bruk som nye virkemidler for å tvinge frem bedre sjøsikkerhet. For Sjøfartsdirektoratet er det ikke noe mål å ta flest mulig, men at fiskerne bevisstgjøres sin rolle som en sikker aktør innen yrkeslivet, opplyser direktoratet i en pressemelding.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.