Brunvoll har signert kontrakter på framdrifts-, manøvrerings- og kontrollsystem til tre linebåter. Kontraktene er med Vaagland Båtbyggeri AS for en linebåt til rederiet H.P. Holmeset AS, og med Tersan Shipyard, Tyrkia for to linebåter til rederiet Ervik Havfiske AS. Leveransene fra Brunvoll skjer innen Q1 2019. Kontraktene har en samlet verd på ca. 21 MNOK.

Brunvoll’s leveranse til den nye linebåten til H.P. Holmeset som skal bygges på Vaagland Båtbyggeri, består av komplett Brunvoll framdriftsog manøvreringssystem med girog cp-propellanlegg, en kombinert opptrekkbar azimuth/tunnel thruster, og integrert kontrollsystem. Propellanlegget er et 2speed anlegg på totalt 2520 kW med PTI, og motorer som kjører flytende frekvens.

Kombinasjonen av å kjøre 2 ulike propellturtall og flytende frekvens muliggjør drivstoffoptimalisering og svært god driftsøkonomi. I tillegg er anlegget designet for en elektrisk driftsmodus. Thrustersystemet er en kombinert opptrekkbar azimuth/tunnel thruster i forskipet som fungerer som tunnel thruster i inntrekt posisjon, og som azimuth thruster i nedsenket posisjon. Azimuth thrusteren blir typisk brukt til effektiv manøvrering ved inntak av fangsten, og som nøddriftmodus. Skipsteknisk AS har designet fartøyet som er av type ST-156 XL.

Ervik Havfiske’s nye linebåter «Vestkapp» og «Frøyanes Junior» vil bli utstyrt med komplett Brunvoll framdriftsog manøvreringssystem med girog propellanlegg, tunnel thruster og styringssystem.

Brunvoll’s leveranse til linebåtene til Ervik Havfiske som bygges ved verftet Tersan i Tyrkia, består av komplett Brunvoll framdriftsog manøvreringssystem med girog propellanlegg, tunnel thruster og kontrollsystem for framdrift og manøvrering. Propellanlegget er et diesel-mekanisk anlegg drevet av en motor på 1370 kW. Skipsdesignet er fra Marin Teknikk AS av typen MT1111.

Brunvoll er stolte over å bli valgt som leverandør til de nye linebåtene. «I et krevende marked med sterk konkurranse om kontraktene generelt er Brunvoll’s fokus på kontinuerlig utvikling av driftsoptimale og driftssikre løsninger avgjørende for å lykkes», sier Odd Tore Finnøy, CEO i Brunvoll Group. «Å kunne samarbeide tett med designselskap og rederi som setter høye krav til miljø, sikkerhet og kvalitet er verdifullt, og viktig for at Brunvoll skal kunne tilby optimale løsninger til ulike segment», avslutter Finnøy.