DEL

Det er nå et nytt havbunnskart tilgjengelig på nett som dekker hele Barentshavet og er et grunnlag som kan brukes i kart over blant annet miljøtilstand og naturtyper.


( 09.05.2014 )

NGU.no melder at det nye kartet, ved navn “Havbunnssedimenter i Barentshavet”, er tilgjengelig på www.ngu.nowww.mareano.no og www.barentsportal.com

 

Kartet, som er sammenstilt i samarbeid med NGU i Trondheim og JCS “SEVMORGEO” i St. Petersburg, dekker hele Barentshavet. Det ble utviklet innen rammen av det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet og er basert på tidligere publiserte og upubliserte norske og russiske kart. Disse er blitt modifisert og oppdatert ved bruk av blant annet nye batymetriske data fra IBCAO, OLEX og Kartverket.

 

Havbunnskartet skal fungere som grunnlag for andre kartprodukter, blant annet kart over miljøtilstand og naturtyper.

 

Klikk her for å ta en nærmere titt på kartet.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.