DEL

Det norske rederiet Haugagut AS har bestilt en ny 69,95 meter lang kombinert snurper/tråler hos Karstensens Skibsværft AS. Fartøyet blir en topp moderne snurper/tråler, med alt innenfor det nyeste av maskineri, utstyr og udrustning. Design, inndretning og arrangementer har blitt til gjennom et meget nært samarbeid mellom rederi og verft.


( 19.08.2013 )

[raw]

Nybygningen vil for øvrig bliv verftets første leveranse til Austevoll-området, som anses for et særdeles viktig og interessant marked. Herøy og Austevoll representerer de største konsentrasjoner av pelagiske rederier i Norge. Karstensens Skibsværft har i løpet av de seneste to årene levert fire nybygg til Herøy, med ytterligere én i ordre.

 

Rederiet Haugagut AS, er et datterselskap til Drønen Havfiske AS, som eier og driver de to kombinerte snurper/trawlerne “Haugagut” og” Storeknut”. Gamle “Haugagut”, er solgt, og planen er at dette fartøyets kvoter skal fiskes av “Storeknut” inntil nye “Haugagut” er klar. Nye “Haugagut” skal overlevers i april 2015. For Drønen Havfiske AS er dette deres første nybygg i rederiets 50-år lange historie. Rederiet drives aktivt av familiene Drønen og Østervold.

 
 
Rederiet driver med kombinert trål- og notfiskeri der trålfisket primært består av kolmulefiskeri vest av Irland. Øvrig fiskeri etter primært sild, makrell og lodde drives med ringnot. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper. Rederiet begrunner sitt valg av byggeverft med at Karstensens Skibsværft tilbyr en samlet pakke, som er både er økonomisk og ikke minst teknisk særdeles attraktiv. Samtidig har det været maktpåliggende å ha full innflytelse på hele designfasen, slik at prosjektet vil bli skreddersydd nøyaktig til de ønsker og krav som rederiet har.

 
 
Karstensens Skibsværft gleder seg over den tillit Haugagut AS har utvist. I likhet med de øvrige pelagiske fartøyene som verftet har under bygning til redere i Norge og Danmark, er også nye “Haugagut” av eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsprosess og klare avgrensninger av ansvarsområder. Dette er fordeler som også andre redere har fått øye på, og verftet forhandler således om lignende designs til potensielle norske kunder. Verftets kvalitet og fokus på detaljer begynner etter hvert å bli en målestokk, senest representert ved nye “Rogne” som nettopp er levert til redere på Herøy. Karstensens Skibsværft har gjennom de siste to årene levert syv pelagiske fiskefartøy, og må derfor betegnes som ledende på dette området.
 

Nye “Haugagut” vil få en lengde overalt på 69,95 meter, og lasteevnen vil bli 2100 m3. Skipet vil for øvrig bli søsterskip til verftets nybygg 423 “Herøyhav” og 425 “Astrid”, som skal leveres til norske og henholdsvis danske redere i 2013/2014.
 

I et ett samarbeid med Drønen/Østervold har verftet tilpasset og skreddersydd disse designene ytterligere, hvilket forventes å resultere i et prosjekt som man regner med bil sette ny standard for økonomiske, og dermed miljøvennlige snurpere/trålere. Fartøyet vil bli utrustet med separate snurpe- og trålvinsjer, og vil ha pumping fra hekken (trål). Pumping fra snurpenota blir på styrbord side, og vil foregå ett dekk høyere enn normalt. Mannskapet vil dermed få et mer sikkert og enkelt arbeidsmiljø.
 

Hovedmotor i nybygget vil bestå av en MAN 6L32/44 CR på 3600 kW. Dette blir for øvrig første MAN hovedmotor med ”common-rail” brennstoffinnsprøytning i den norske fiskeflåten. Propellen på 4200 mm skal kjøre med 115 rpm ved full effekt/60 Hz på akselgeneratoren. Dette anlegget vil sikre fartøyet optimal trekkraft under tråling etter kolmule og samtidig gode fri seilas egenskaper. I tillegg til hovedmotoreffekten, vil det være mulig å booste ytterligere 1500 kW på propellen. Videre omfatter det fleksible fremdriftsanlegget også mulighet for ”power-take-me-home”, hvor hovedmotoren kan kobles fra og fremdriften besørges av hjelpemaskineriet. 
 

Hoveddimensjoner:
     
Lengde overalt  69,95 m
Bredde moulded  15,00 m
Dybde shelterdekk 9,20 m
 
Øvrig teknisk data:
Sidepropellere Brunvoll, 850 / 950 kW, RSW-anlæg 2 x 1300 kW, Vakuum anlegg 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.