Vil du som fisker dele fangstinformasjon med fiskekjøper mens du er ennå er ute på feltet? Snart kan det gjøres gjennom eCatch.

Dualog er i ferd med å videreutvikle fangstdagboksystemet eCatch slik at fiskere skal kunne dele informasjon om fangst og ankomst med fiskemottakene. Det gjør at mottakene vil få oversikt om når båtene er på vei fra fiskefeltene, slik at de kan planlegge sin kapasitet ut fra når på dagen de venter mest fisk på land.

-Det gjør det lettere for mottakene å ha oversikt over båtene, og de slipper ringe opp hver enkelt båt for å innhente informasjon, sier salgssjef hos Dualog, Jeanette Veibakken.

Deler fangstinfo

Det er kun fiskefartøy fra og med 15 meter som er pålagt å bruke elektronisk fangstdagbok, mens fartøy mellom 13 og 14,99 meter bruker kystfiskeappen. Fartøy under 13 meter har ikke plikt til elektronisk rapportering til Fiskeridirektoratet, slik fartøy over 15 meter har. Produktsjef hos Dualog og idehaver bak eCatch-systemet, Svein Bertheussen, ser likevel bare positive muligheter ved at også båtene under 15 meter tar i bruk eCatch.

Du kan lese mer om Dualog og eCatch i Kystmagasinet 6, som snart er ute hos abonnentene og i salg i Narvesen. Du kan lese magasinet elektronisk eller få papirutgaven hjem i posten, og bestilling kan gjøres via denne linken: https://www.kystmagasinet.no/abonner/