Aas Mek. Verksted A/S har inngått kontrakt med Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord på to nye brønnbåter. Nybyggene får byggenummer. 191 og 192 og er av verftets eget design av type AAS 1802 ST, med lastekapasitet på 1.800 m3. Ferdigstilling blir september 2013 og mars 2014.


[raw]

Båtene er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og de er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering. Det blir UV-desinfeksjon av alt vann inn og ut av brønnene, med en behandlings kapasitet på 15.000 kubikk vann per time.

Dette er det 13. og 14. nybygget verftet leverer til dette rederiet. Samarbeidet med Bømlo Brønnbåtservice AS har vært av meget stor betydning for Aas Mek. Verksted AS og for den utviklingen som har skjedd innen brønnbåtnæringen. Fra verftets side ser man på kontraktene med Bømlo Brønnbåtservice AS som meget viktige i dagens relativt rolige marked. Disse oppdragene bidrar til å sikre full aktivitet for verftet til mars 2014.

Nybyggene vil blant annet bli utstyrt med vakuumpumpe med sorteringsanlegg, fisketellesystem for lasting og lossing, spesielt arrangement for smolttelling, Ozon desinfeksjons anlegg, system for produksjon, overvåking og regulering av oksygenog PH nivå i vannet i lasterommet, oksygineringsog resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, automatisk vaskesystem for lasterom og rør system og UV anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet.

Båtene er spesielt designet og arrangert for å behandle alt vann i forbindelse med både avlusing og sortering av fisk, der vannet som går overbord blir kjørt gjennom filtersystem for oppsamling av lus. Det blir også UV-desinfeksjon av alt vann inn og ut av brønnene, med kapasitet på 15.000 kubikk i timen. Dette gjør at både smoltutsett og kjøring av slaktefisk kan utføres på en «lukket» måte, med fokus på dyrevelferd og optimale forhold for fisken under all transport. Fartøyene vil også være optimale for å ivareta soner og smitte restriksjoner som oppdrettsnæringen er bundet av. Videre blir de utstyrt med luftesystem for vannet i lastetanker, der vannet i lasttankene blir kontinuerlig luftet/avgasset ved lukket transport. Dette systemet har en kapasitet på 1.000 kubikk i timen.

Nybyggene blir også utstyrt med automatisk vaskesystem, som foretar grovspyling, vask og desinfisering av lasterom og rør system. Dette gir stor arbeidsbesparelse for mannskapet om bord, og gir også mer effektiv drift av båtene med full kontroll på rengjøring og desinfisering ombord. Hovedog hjelpemotorene er av type Wartsila. Skrogene til nybyggene vil bli bygget i utlandet, og de vil ventelig komme til verftet for utrustning i løpet av vinteren 2012 og sommeren 2013.

 

Hoveddimensjoner:
Lengde o.a.  69,86 m
Bredde   12,00 m
Dybde i riss  5,90 m
Lastekapasitet  1800 m3 (fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk lasteog lossesystem)
Innredet for  10 personer.

 

[/raw]