Partrederiet Lingbank har bestilt en ny 49,95 meter lang tråler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøyet skal leveres Januar 2019, og skal avløse rederiets nåværende ”Lingbank”.

Bak rederiet står Fiskeskipper Benny Rasmussen og familie. Sønnene Jens og Jonas Rasmussen er partredere og besetning ombord på ”Lingbank”. Sønnene Jeppe og Johs er tilknyttet rederiets aktiviteter på landsiden. Rederiet har base i Hanstholm. Kvotegrunnlaget for nybygget er en kombinasjon av pelagisk fisk til både industri og konsum. Fartøyet skal drive trålfiske etter arter som sild, tobis og brisling.

Benny Rasmussen kjøpte sitt første fartøy i 1980, og nåværende ”Lingbank”, som er bygget i 1985, ble overtatt i 2005. Det er således første gang at familien Rasmussen bestiller et nybygg. Beslutningen ble tatt på grunnlav av en klippefast tro på fremtiden i fiskerierhvervet, og Benny Rasmussens ønske om å føre videre et godt verktøy til neste generasjon. En stor del av rederiets driftsgrunnlag er industrifiskeri, og de stadig strengere kvalitetskrav til også industrifisk har gjort at det under prosjekteringen har vært fokus på RSW-tanker og –anlegg, og mulighet for optimal kjøling av fangsten.

Rederi og byggeverft har en lang historie sammen. Således forlenget Karstensens Skibsværft A/S i 1997 første ”Lingbank”. Begge parter har derfor hatt en positiv inngangsvinkel til en konstruktiv dialog, med det klare mål om å komme overens om en kontrakt.

Nye ”Lingbank” er et helt nyutviklet design, hvor det har været fokus på effektivitet, enkle arbeidsforhold og ikke minst sikkerhet. Innretning og arrangement er optimalisert og skreddersydd til rederiets ønsker og krav. Det er verftets håp om at det nye fartøyet vil kunne skape interesse for utskifting av andre skip i den aldrende danske industrifiskeflåte.

I likhet med de aller fleste av verftets øvrige nybygg er også nye ”Lingbank” av eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsprosess og klart avgrensede ansvarsområder. Prosjekteringen har skjedd i meget nært samarbeid mellem rederi og verft.

Nye ”Lingbank” vil få en lengde overalt på 49,95 meter og en registreret lengde på 44,95 meter. Lasteevnen vil bli 1300 m3. Nybygget vil blive velutrustet med kraftige vinsjer, kraner etc. Fremdriftsanlegget er basert på en økonomisk hovedmotor fra MAN Diesel & Turbo, på 2920 kW. Propellen vil bli optimeret for maksimal trekkraft til trålfiskeri, og samtidig gode friseilas egenskaber.

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde overalt                                                                          49,95 m

Bredde moulded                                                                       13,20 m

Dybde shelterdekk                                                                      7,80 m

Øvrig teknisk data:

Hjelpemaskineri                                                                   2 x 400 kW

Sidepropeller                                                                       2 x 400 kW

RSW-anlæg                                                                         2 x 640 kW

Vinsjanlegg                                                           2 x 50t trawlwincher

2 x 60t nettromler

4 x 60/80t nettromler