FMV og Marinus Aquaservice har signert nybyggingskontrakt. FMV skal designe og bygge en HFMV W15 Sørfonn klasse arbeidsbåt. Designet utvikles i samarbeid med Heimli as. Båten får byggenr. FMV231 og skal leveres i nov/des 2016.

Marinus Aquaservice ble etablert i 2008 og holder til i Urangsvåg på Bømlo. Rederiet er totalleverandør av fartøystjenester til havbruksnæringen, og har bla. omfattende erfaring med ROV oppdrag, nå også med boring. De er kjent for å få jobbene gjort. Per nå har de ca 20 ansatte og eier 3 båter, inkludert FMV208 «Restless Challenger» levert av FMV i 2014. Fartøyene opererer over hele Vestlandet.

Dave Ole Eidet ser behov for et nytt fartøy som bla. skal ta de tyngste takene. Erfaringene med «Restless Challenger» er gode, og derfor kontraheres nå et nytt Sørfonn klasse fartøy. FMV231 får økt motorpakke og krankapasitet, samt installert slepekrok.vs. «Restless Challenger» (planen er at slepekrok skal ettermonteres til høsten på denne).

FMV er svært begeistret for å få lov til å bidra til at MAS fortsetter sin gode utvikling. Samarbeidet under byggingen av FMV208 var godt og det kommer til å gjenta seg. Byggetiden er relativt kort, men alt arbeid skjer på FMV og det gir gevinster både mht. leveringstid og kvalitet.

«Restless Challenger» (FMV 208)

«Restless Challenger» (FMV208). Fartøyet ble levert fra FMV til rederiet i 2014.

HFMV Sørfonn – klassen gir stor kapasitet og mye båt for pengene. FMV231 blir det tiende fartøyet av dette designet. Driftserfaringer fra de 6 rederiene som opererer disse båtene viser at dette er velbygde og solide fartøy med stor kapasitet, fleksibilitet til å løse både nåværende og nye behov som oppstår, og god driftsregularitet.

FMV har sammen med Heimli as lagt ned mye arbeid i utvikling av en designserie arbeidsbåter som gir rederi valgfrihet mht. kapasiteter og funksjonalitet. Innen katamaranskrog tilbyr vi 6 ulike design (vi har også utviklet 3

enskrogsdesign), og hvert design kan konfigureres tilpasset rederiets behov. Dette gir rederier og deres kunder mulighet til å få båter som er tilpasset oppgavene og driftsmønster, noe som gir konkurransefordeler. Hele designog byggeprosessen skjer på Fitjar, det øker fleksibiliteten, leveringssikkerheten og kvaliteten i bygginga. FMV viser fram ulike design under bygging på Fitjar, samt at vi har stand på Nor-Fishing messa i Trondheim i august. Besøk oss gjerne.

FMV231 «Restless TBN»

– Hoveddimensjoner: 14.95 x 12.0 x 3.9 m

– Tankkapasiteter ca: FO 35m3, FW 9m3, WB 55m3

– Dekkslast: ca 100 tonn

– Fart: ca 10 knop

– Hovedmotorer: 2 x 650 hk

– Aggregat: 84 kW, 23,4 kW

– Sidethrustere: 2 x 120 hk

– Kraner: 65tm og 50tm med wincher 6.5t og 3.5t

– Winch: 60 tonn

– Capstaner : 3 stk à 3 tonn

– Slepekrok: 15t SWL

– Olex kartsystem, Furuno navcom pakke

– Hydraulisk haikjeft og styrepinner, hekkrull

Design: HFMV W15, Sørfonn klassen

Bygging: Fitjar Mekaniske Verksted

Rederi: Marinus Aquaservice