Nye MS Meløyfjord er levert sin eier, rederiet Selfjordbuen AS, et datterselskap av Sørheim Holding AS på Halsa i Nordland. Det er Seacon som har designet og utviklet dette flotte fiskefartøyet, som har største lengde på 45 meter. Stadyard har stått for bygging og ferdigstilling. Nybygget er rigget for not og snurrevad.

For rederiet er verken Stadyard på Raudeberg eller designselskapet, som holder til ikke langt unna, i Måløy, ukjente aktører. Gamlebåten ble levert fra Stadyard i 2011, som bygg nummer 36, og design og prosjektering var det Seacon som stod for også den gang. Nye Meløyfjord har designbenevnelsen SC45. I forkant av byggingen jobbet Seacon Seacon i lengre tid sammen med Meløyfjordrederiet for å utvikle et optimalt fartøy som var best mulig tilpasset den driften rederiet planla. Eierne har under designfasen hatt stort fokus på lavt energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.

Fokus på kvalitet og fiskebehandling

Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling er også godt ivaretatt om bord på det nye fartøyet, og det er også lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet. Det kan nevnes at dette er nybygg nummer 21 med Seacon-design, og det syvende med Seacon-design fra Stadyard. Seacon har i flere år jobbet med utvikling av nye konsepter for denne type fartøy, som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som Seacon tidligere har designet.

Nye Meløyfjord er 45,15 meter lang og 11 meter bred. Dybde til hoveddekk er 4,70 meter, RSW-tankkapasiteten er på 499 m3 og drivstoff 185 m3. Nybygget er innredet for ti personer i to tomannslugarer og seks enkeltlugarer. Hovedmotor består av en Yanmar 6EY26W, som yter 1920 kW ved 750 omdreininger, levert av Verlo. Det finnes tre hjelpemotorer om bord, alle av merke Scania, to på 426 kW ved 1800 omdreininger og en på 269 kW ved 1800 omdreininger. Disse kommer fra Nogva Motorfabrikk, som også har levert akselgeneratoren, som er på 992 kW ved 1200 omdreininger.

Utstyrt med fabrikk

Brunvoll Volda har levert gir og styremaskin mens Brunvoll har levert to thrustere, en på 465 kW forut og en på 600 kW akter. MacGregor har levert en nothaler – Triplex 920/500, en notkran – Triplex NK 6000, en mellomrull – Triplex TRH-123, en flålegger – Triplex FLH-112, en dekkskran – Triplex KN-50 og en fiskepumpekran – Triplex KN-16. Nybygget er utstyrt med elektrisk dekksmaskineri, som består av to kombivinsjer, fem hjelpevinsjer med ulik trekkraft og størrelse, to ringnål, to slangetromler og to ankervinsjer, alle levert av Lofoten Hydraulikk, som også har levert det hydrauliske anlegget.

Meløyfjord er utstyrt med fabrikk, som er levert av Melbu Systems. RSW-systemet kommer fra Teknothern Marine og vakuumanlegget fra MMC First Process. Ozonog oksygenanlegg er levert av Normex, fiskepumpen av Seaquest System mens navigasjons-, kommunikasjonsog fiskeletingsustyr kommer fra Moltech. Elektroinstallasjon er utført av Ulvesund Elektro. Maritime Montering har stått for innredning, isolasjon og møbler i Meløyfjord.

Glimt fra ulike deler av det flotte kystfartøyet, som er rigget for not og snurrevad.

SSF har hatt byggefinansiering

Av andre leverandører kan nevnes at pumper er levert av Verlo, lensevannsseparator av Zimmer, arbeidsluftkompressor av Atlas Copco Kompressorteknikk, brannslukkingssystemer og utstyr av Sentronik, medisinsk ustyr av Medi 3, malingssystemer av MAL Coating, ventilasjonsanlegg av Isovent og utvendige dører av Libra Plast. Landgangen kommer fra Gurskøy, flombelysingen LED fra Luminell, kjøl fra Ulmatec Pyro og proviantkjøl og frys fra PTG Kuildeteknikk. Bud og Hustad Forsikring har stått for risikoforsikringen under byggeprosessen mens Sparebanken Sogn og Fjordane har vært ansvarlige for selve byggefinansieringen. Som tidligere nevnt har Seacon stått for design og tegningsmatriell mens Stadyard har vært ansvarlige for bygging og ferdigstilling.

Hoveddimensjoner
Lengde o.a.: 45,15 m
Lengde L: 39,31 m
Bredde: 11,00 m
Lastekapasitet (RSW): ~499 m3
Tonnasje: ~900