Fiskebestandene endrer seg. Det minker på torsk i sør, men øker med lysing. Dette har Lending Rederi i Solund merket seg. Samtidig er det økt etterspørsel fra markedet etter fersk fisk. Derfor satser eierne av nybygget Sulehav på å fiske med snurrevad, som både er den foretrukne redskapen for å fiske lysing, og ikke minst sei, torsk og hyse, som fartøyet er godt lastet med kvoter på.

18.februar kom den rendyrkede snurrevadbåten Sulehav til Kristiansand. Det normale ville være å gå direkte til Solund, et øysamfunn ytterst ut mot havet, like nord for Sognefjorden. Men skipskontrollen valgte å gjøre unna sitt arbeid i Kristiansand. Med Covid og kompliserte reiserestriksjoner var det en mer fornuftig løsning enn å reise til Danmark.

Samtidig slapp eierne, Lending rederi å sende fullt mannskap til Thyborøn med alt hva det ville bety av risiko, testing og karanteneproblemer. I stedet mønstret fullt mannskap på i Kristiansand. Dermed var båten i praksis klar for å fiske etter noen få dager i havn i Solund.

Testseilasene foregikk i fint vær med stille hav. Det blir nok ikke like fine forhold når båten kommer i fiske.

Rederiets har nå to fartøy

Med Sulehav, har Lending Rederi to fartøyer. Det andre er Sulebas med største lengde på 38,55. Dette fartøyet ble levert av Solund Skipsverft i 2014. Det er et fartøy som kan fiske med både not, snurrevad og garn. Nybygget Sulehav er rigget for snurrevad. Den kan rigges om for trål om det skulle bli nødvendig. Men planen er å fiske utelukkende med snurrevad.

Sulehav på testseilas utenfor Thyborøn.

Spesielt fokus på lysing og torsk

I flere tiår har mengden av lysing økt i Nordsjøen. Det er blant annet denne fisken, og torsk, sei og hyse, Sulehav skal jakte på. Land som Spania, Portugal, Italia og Når det gjelder lysing kan det nevnes at Frankrike importerer store kvantum av lysing. Og siden deres egne fiskerier på langt nær klarer å dekke etterspørselen, må lysing importeres. Det meste importeres fra Argentina og det sørlige Afrika. Men dette er fryst fisk, ikke fersk.

Lending Rederi sin andre båt er Sulebas. Båten fisker med not, snurrevad og garn. FOTO FRODE ADOLFSEN.

I 2019 hadde spanjolene alene 119.000 tonn lysing på sine middagstallerkener. Hvor populær fersk fisk er, understrekes av det faktum at hver spanjol i snitt spiser 9,8 kilo fersk fisk i året og bare 2,26 kilo fryst fisk, ifølge nettstedet Statista. Dette er produktvekt, ikke rundt vekt, og inkluderer utelukkende fisk. Dette er en av grunnene til at Sulehav er rigget for snurrevad. De skal forsyne europeiske konsumenter med fersk fisk av svært høy kvalitet.

Vi håper å komme på sjøen etter en ukes tid hjemme. Da går vi i Nordsjøen. Det blir mest en testing av båt og utstyr, men vi håper på å få noe sei, sier skipper Werner Lending, og legger til at fisken i hovedsak vil bli levert gjennom Fonn i Kopervik eller Egersund og sent til auksjonen i Hanstholm.

Styrehuset er flott og romslig med store monitorer.

Designet i Måløy

Nettromler og vinsjer er levert av Thyborøn Skibs & Motor. Det er samme verksted som har hatt ansvaret for byggingen. De fleste båter dette verkstedet har bygget de senere årene, har vært designet av Vestværftet. Sulehav er designet av Seacon AS i Måløy og er gitt designbetegnelsen SC34. Oppgaven med å bygge dette designet har de absolutt lykkes med.

Sulehav har lengde 34,16 meter og bredde på 9,50 meter. Skroget er bygget ved Stocznia Wisla i Polen og utstyrt ved kai i Thyborøn.

Fabrikk fra Boa-Tech gir effektiv sløying, vasking, sortering og pakking av fisken før den ises og settes i kjølt lasterom.

Utstyrt for å levere kvalitet

Lasterommet som har kapasitet på 285 kubikkmeter er utstyrt med ismaskiner og kjøleanlegg, levert av Lemvig Maskin og Køleteknik. Fabrikken, som inneholder hodekapper/sløyemaskin levert av KM Fish Machinery, er bygget av Boa-Tech i Hvide Sande. Fisken blir pakket og iset, og klargjort for slag på auksjon der den landes. Det ligger i kortet at det blir satset på å levere en del i Danmark.

Det er Thyborøn Skibs og Motor, som i tillegg til å ha hovedentreprisen på skipet, har levert alt av vinsjer og tromler. FOTO WERNER LENDING

En ABC-hovedmotor levert av Kynde & Toft i Thyborøn sørger for fremdrift, mens hjelpemotoren er en Scania. Til motoren er det koblet et Finnøy gir og en propell fra samme leverandør. Hundested Propeller har levert baugpropellene. MB Hydraulik har levert MOB-krane, mens MOB-båten er levert av Palfinger. AS Scan leverer styremaskin til svært mange danskbyggede fartøy, og Sulehav er ikke noe unntak.

Sulehav skal operere med to skift. Da har mannskapet like mange dager på havet som hjemme. Skipper om bord da båten seilte hjem var Werner Lending.

Mob-båten sjøsettes under testseilas.

Fra en sjark til to store båter

Lending Rederi er et tradisjonelt norsk familierederi. I 1991 kjøpte brødrene Magnar og Øyvind, som da var 18 og 20 år gamle, sjarken Øyasund. Etter ett år skiftet de denne ut med fartøyet Vasstind, en flott båt med lengde på hele 48 fot, men uten varmt vann og med kalde lugarer.

I 1995 kjøpte brødrene den 70 fot lange skøyta Mogutt for å kunne fiske med not. Da kom også Bjarte Lending, bror til Øyvind og Magnar, og deres far Arne med, og rederiet Lending Rederi ble stiftet.

Endelig stevner Sulehav mot Norge.

Mogutt ble driftet i tre år. Da kom ønsket om ny båt. Denne ble første Sulehav, bygget ved Norrøna Verft. 21,3 meter lange Sulehav ble solgt i 2014 da rederiet fikk nybygget Sulebas. Mens de driftet Sulehav ble flere fartøy kjøpt tor, daglig leder og ikke minst problemløser mens store deler av familien har vært på fiske. Werner, som nå har fått skipperpapirer og kunne ta Sulehav hjem, er sønn av Magnar og Linne.

Rederiet er godt lastet med kvoter

Når Sulehav nå går på havet har de kvoter på torsk, sei, hyse og NVG-sild. Årets kvoter gjør at de kan fiske 230 tonn torsk, 400 tonn sei, 571 tonn hyse og 514 tonn NVG-sild. På rederiets andre fartøy, Sulebas, har de i år kvote på 1.629 tonn hyse, 964 tonn torsk, 1.368 tonn sei, 2.767 tonn NVG-sild og 653 tonn makrell.

Her er Sulehav 20. juni i fjor, klar for sjøsetting og til å bli slept til Thyborøn.

Lysing som Sulehav vil ha stort fokus på, blir i første rekke fisket i EU-sonen. Derfra er det også kortest vei til Danmark om de vil levere direkte. Foreløpig er det ikke kommet på plass en avtale som åpner EU-sonen for norske båter, og EU-båter i norsk sone. For Sulehav vil det være en stor fordel at det blir enighet om dette.

Bestandene av godt betalt lysing har økt kraftig i Nordsjøen. Lysingen vil bli omsatt på auksjon i Danmark og Norge. Her er lysing solgt på auksjon i Hanstholm. Den er fisket av fartøyet det danske fartøyet Myggenes. FOTO TERJE ENGØ