DEL

Optimar har signert kontrakt med Lerøy Midt for levering av utstyr til Lerøy sin nye fabrikk på Jøsnøya på Hitra.


( 21.10.2016 )

Lerøy Midt har valgt å bygge en fremtidsrettet fabrikk som tar steget videre når det gjelder fiskevelferd, hygiene og automatisering. Det er svært positivt at Lerøy velger løsninger som er best mulig både for fisken og miljøet og som sikrer at den norske laksen opprettholder topp kvalitet også i fremtiden. Den norske oppdrettsnæringen er en næring i vekst og den nye fabrikken vil være med på å opprettholde og styrke norsk laks som merkevare.

Illustrasjonsbilde Optimar

illustrasjonsbilde av Optimar-fabrikk.

Optimar skal levere utstyr innen flere ledd av prosessen og skal bidra til å ivareta dyrevelferd så vel som å redusere manuell håndtering til et minimum. Vi i Optimar anser denne leveransen som et resultat av sammenslåingen mellom Optimar, Stette og Seaside. Hver for seg var selskapene meget gode innen sine felt, men etter sammenslåingen kan vi tilby helt unike skreddersydde løsninger for en mye større del av prosesseringen. Optimar tilbyr nå et meget rikholdig spekter av løsninger og det er tydelig at kundene setter pris på å kunne handle med en nå enda større norsk aktør innen akvakultur.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.