DEL

Oppdrettere og leverandører samarbeider med forskere om å utvikle teknologi som kan hindre lus i å feste seg på laks.


( 27.05.2014 )

Lakseluslarver holder primært til i de øverste vannlagene, og parasittene kunne vært unngått ved å senke nettene, også kalt merdene, under dette laget.

 

Dette er vanskelig med tanke på at laks er avhengig av å fylle svømmeblæren med luft. Snorkelmerden er en av nyvinningene som skal kompensere for dette.

 

Inne i merden er det montert et tak av not med en sentrert trakt opp til overflaten. Snorkelen er kledt med presenning eller planktonduk, og gir laksen anledning  til å svømme opp til overflaten gjennom en lusefri passasje for å snappe luft

 

Havforskningsinstituttet har utviklet og testet prototyper der fisk som er infisert med lus er blitt redusert med 80 – 84 prosent om sommeren.

 

Ti fullskala snorkelmerder fra Egersund Net skal testes ut av oppdrettere på Sør-Vestlandet til sommeren. Her skal forskere dokumentere lusetall og laksensvelferd, mens oppdretterne skal gjøre seg erfaringer med drift av snorkelmerdene.

 

Les mer om Egersund Net på Piscus.no

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.