Kystmagasinet 9.14: Scanmar har en stor nyhet på trappene, en hydrofon med støymåling. Den har revolusjonerende egenskaper, som blant annet innebygd tolkning av støy fra skipet og hva denne betyr for det enkelte fiskeriet.


( 06.01.2015 )


Hydrofonen estimerer også skremmefaktoren, basert på hørselskurver for ulike fiskeslag. Dette vil etter alt å dømme bli et uvurderlig instrument for fiske med not og trål i fremtiden.

Hydrofon for trål_liten skygge

En hydrofon fra Scanmar. Den nye med støymåling har et identisk ytre. Foto: Scanmar.

 

Nevnte skremmefaktor er basert på hørselskurver for ulike fiskeslag, basert på resultater fra forskningsresultater over hele verden. Dette vil gi skipperen på broen uvurderlig informasjon under fiske med trål eller not, blant annet at om støyen fra skipet er over et visst nivå, så har den en stor skremmeeffekt på fisken. Det er en kjent sak at lyd bærer godt under vann, og i følge utviklingssjef Per Kolbjørn Soglo ved Scanmar, så må du dypere enn 400-500 meter før støy fra skip slutter å ha noe innvirkning på for eksempel sild.

 

Under feltuttesting

Den nye støyhydrofonen har typebetegnelsen StøyHam HN4. Den er nå på et sent utviklingsstadium og under uttesting på en av Havfisk sine trålere. Forventet lansering i markedet er utpå nyåret 2015. Denne nyheten gir full støyovervåkning av skipet i sann tid, noe som er uvurderlig informasjon under fiske både med trål og not. Størrelsen er identisk med en vanlig hydrofon fra Scanmar, og man må i dokk for permanent skrogmontering.

 

Propellstøy og annet støy fra skip under fart er en kjent faktor for de fleste fiskeskippere. Man vet at fisk blir lett skremt av lyd i vann, noen arter mer og andre mindre. Dette er selvsagt av stor betydning når man tråler på vanndybder ned til 100-200 meter (i enkelte tilfeller dypere) og under leting etter fiskestimer og kasting med not.

IMG_1839

Alle Scanmars sensorer går gjennom omfattende testing før de slippes på markedet, både ved anlegget på Åsgårdstrand og ute på feltet. Her et bilde fra trykkenheten, hvor sensorene blir utsatt for et trykk som tilsvarer 1.200-1.500 meters dyp. Og de tester signalene fra sensoren mens den er under trykk.

 

 

Unngår skremming av fisk

Med den nye støymåleren installert får skipperen konstant måling av støyen fra skipet i vann, og kan gjøre små endringer, som å redusere trålhastighet, endre vridningen på propellen eller annet for å redusere støyen til et nivå der fisken ikke blir skremt. Og han kan via en monitor enkelt se skremmefaktoren for de enkelte fiskeslagene og hva støyen betyr, og han kan eksperimentere seg frem til det beste støynivået for det enkelte fiskeriet.

 

I følge utviklingssjef Per Kolbjørn Soglo er det ingen som tidligere har koblet støymåling til fiskeadferd, slik man har gjort det i denne nyheten. Selv om støyhydrofonen til Scanmar har vært på utviklingsstadiet en tid, har man fortalt fiskebåtskippere og redere rundt om i hele verden om nyheten i et års tid, og absolutt alle har vist stor interesse. Dette har med kunnskapen om hvilken betydning et slikt instrument vil ha for fisket. Scanmar selv tror støymåleren vil bli standard på alle fiskefartøy i fremtiden. StøyHam HN4 B30x50 kan brukes alene eller integreres med andre Scanmar-systemer om bord.

IMG_1868

Trål settes ut fra Scanmars forskningsfartøy for å teste selskapets sensorer under realistiske forhold.

 

Stort fokus på Fou og kvalitet

Den nye støyhydrofonen er bare en av mange nyheter som har blitt utviklet ved Scanmars hovedkontor på Åsgårdstrand i Tønsberg kommune. Forskning og utvikling er helt uvurderlig for selskapet, ikke minst fordi de har tenkt å fortsette som den markedsledende i verden når det gjelder fangstsystemer for ulike typer fiskeri. Derfor teller også utviklingsavdelingen ni ingeniører av totalt 35 ansatte i selskapet. Det viser fokuset man har på FoU. Scanmar jobber tett med både Havforskningsinstituttet og med Universitetet i Oslo når det gjelder utviklingsarbeid.

 

-Vi har enormt fokus på kvalitet, og vi legger stor vekt på grundig uttesting både ved anlegget her på Åsgårdstrand, på forskningsbåter og hos utvalgte kunder før nye produkter blir lansert. Tilbakemeldinger fra felttesting er svært viktig. Vi jobber i en krevende bransje og ikke minst i et krevende miljø der utstyret vårt må virke til enhver tid, uavhengig av ytre ekstreme påvirkninger fra vanntrykk og hard behandling under fiske. Vi er også innforstått med at dette er kostbare systemer hvor det er viktig med kompatibilitet uavhengig av alder og systemer, slik at kundene våre kan vokse med oss. Det sier forskningssjef Per Kolbjørn Soglo til slutt.