Larsnes Mekaniske Verksted AS har signert storkontrakt med Zephyr Fishing Company Ltd. Lerwick, Shetland for bygging av en 75,40m x 15 m Pelagisk Tråler av ST-125 design.

Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund i nært samarbeid med rederiet og blir den tredje i rekken til dette rederiet. Det ligger gode relasjoner mellom partene til grunn for denne kontrakten.’

Kontrakten ble signert i Lerwick den 14. august. I fremste rekke fra venstre; Brian Irvine fra rederiet, Jarle Gunnarstein fra Larsnes, Allister Irvine og Johnny Simpson fra rederiet. Bak Karstein Teige og Lidvard Liaset fra Skipsteknisk.

Skipet er en topp moderne Pelagisk Tråler, hvor siste teknologi er benyttet for både skipsdesign og utstyret om bord. Leverandørene av utstyr er i stor grad de samme som de har hatt på tidligere fartøy. Fremdriftsmaskineriet skal gi skipet en fart på rundt 17 knop og er av anerkjent og velutprøvd fabrikat.

Kjølesystem for fisk og tilhørende pumpesystemer er innrettet for hurtig og effektiv avkjøling og smidig håndtering av fisk, som sikrer premium kvalitet og effektiv håndtering med minimal skade på produktet. Skipet vil bli utrustet på Larsnes etter at skroget er levert fra Larsnes sitt samarbeidsverft i Polen. Ferdig skip leveres til rederiet sommeren 2019.