Sletta verft har den glede å meddele at vi i dag har inngått kontrakt av bygging av en servicebåt for havbruksoperasjoner.

Bygg nr. 180 blir på 19,9 x 10,6 meter og skal bygges i stål. Reder er Frøy Akvaressurs AS. Skipet har grønn profil og utrustes med diesel-elektrisk løsning og batteripakke. Skipet er designet av Møre Maritime i Kristiansund. Skipet skal leveres januar 2020.

Sletta Verft AS takker Frøy Akvaressurs for det gode samarbeidet de har, og verftet ser fram til å levere nok et innovativt servicefartøy.

Informasjon om skipet

Skipet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkleløsninger for god driftsvennlighet. Stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning og batteripakke gir miljøprofil og lavt drivstoff forbruk.

Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 50 m3 gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk.

Hoveddata

Lengde      19,9 meter

Bredde      10,6 meter

Kapasiteter

Lasterom   50 m3

Dieselolje  25 m3

Ferskvann 24 m3

Innredning

4 lugarer med eget toalettrom

Våtgarderobe

Tørr garderobe

Vaskerom

Messe, dagrom og bysse

Storesrom