DEL

Kystmagasinet 9.13: Det er ikke mange norske selskap som kan vise til 56 års historie uten røde tall i regnskapet. Spesialisten på klassing og reparasjoner av små og store fartøy, Vegsund Slip AS, utenfor Ålesund, kan det. Og lite tyder på at utviklingskurven skal snu med det første. De ser få mørke skyer i horisonten, noe som gjenspeiles i investering i en stor flytedokk.


( 06.01.2014 )

Den nye dokken gir mulighet til å ta opp langt større skip, eller ha to skip tørrlagt samtidig, noe som betyr økt kapasitet og nye muligheter for verkstedet. Dokken ble kjøpt fra verftet Nyland i Grimstad, og dimensjonene er ganske så imponerende. Nå kan verkstedet dokke båter på inntil 125 meters lengde, og som har totalvekt på opptil 5.000 tonn. Innseilingsbredden i dokken er på hele 19, 60 meter.

 

Den nye dokken betyr økt kapasitet og nye muligheter for verkstedet. Foto: Vegsundet Slip.

 

Investering for fremtiden
Det er i dag bare to andre verft i Møre og Romsdal som har større flytedokker enn dette, Myklebust Verft og Fiskarstrand Verft. Etter Vegsundet Slip sin nyanskaffelse har dokken gjennomgått en betydelig oppgradering, og den fremstår i dag som ny. Totalt har Vegsund Slip AS investert 35 millioner kroner i den nye fasiliteten.

 

-Dette er en investering for fremtiden, slår markedssjef Sindre Drønnen fast overfor Kystmagasinet. Han regner med at kapasiteten ved verkstedet økes med 50 prosent etter at dokken har kommet på plass. Markedssjefen forteller også at de vurderte ulike alternativer før den nye dokken kom inn i bildet. Alternativet var å bygge nye slipfasiliteter eller tørrdokk. Men dette ville tatt lang tid å gjennomføre, mens en ny dokk kunne være på plass i løpet av to uker. Flytedokk er også enklere å håndtere. Dermed var valget enkelt. I og med at nyanskaffelsen nå fremstår som ny etter oppgradering, vil den være i drift i minst 20 år uten at man trenger å gjøre så mye annet enn årlig vedlikehold.

 

Verkstedet har moderne fasiliteter både når det gjelder kaier, bygningsmasse og utstyr.

 

Fiskeri viktig kundegruppe
Det er han og broren Nils Kristian Drønnen (daglig leder) som driver og eier Vegsund Slip, som ligger like ved det vestlige innløpet til Vegsundet, 15 minutters kjøring fra Ålesund. Det er gode innseilingsforhold fra hovedleia og Ålesund for skip i alle størrelser, og verkstedet ligger godt beskyttet mot vær og vind. For mange redere og skippere av ulike type fartøy er Vegsund Slip et kjent navn. Det gjelder ikke minst i fiskeflåten, som tidligere stod for det meste av aktiviteten.

 

Fortsatt er denne flåtegruppen en viktig kundegruppe. Men det har også fergeselskapene blitt de senere årene. I dag er Norled og Fjord1 viktige kunder, og større og mindre ferger er ofte å se, inne for ombygninger, reparasjoner, vedlikehold og klassing. Så viktig har denne flåtegruppen blitt at Vegsund Slip har bygget sitt eget fergeleie, som det eneste verkstedet i landet med slike fasiliteter. Denne installasjonen har gjort arbeidet med fergene enklere. I følge Sindre Drønnen vurderer de å bygge ytterligere ett fergeleie.

 

Vegsund Slip er gunstig lokalisert i forhold til hovedleia og Ålesund, som bare ligger noen få sjømil unna.

 

Moderne reparasjonsverksted
Da Kystmagasinet besøkte verkstedet i midten av oktober lå den nye dokken fortsatt i opplag noen sjømil unna i påvente av endelig klarsignal fra det offentlige. Sindre Drønnen regnet med at alt ville være klart og dokken på plass i løpet av en måneds tid. Den gamle dokken, som har dimensjonene 90×21,5 meter, skal selges.

 

Vegsund Slip fremstår i dag som et moderne reparasjonsverksted med bygningsmasse og kaianlegg i topp stand. De har egen slip for båter på opp til 60 x 11 meter og til sammen 150 meter med kaier. De utfører alt innenfor ombygging, reparasjon, vedlikehold og klassing, og det aller meste av jobbene foregår på verkstedets fasiliteter. Men de har også serviceavdeling med egne biler for reparasjonsoppdrag på korte tidsfrister utenfor verkstedet.

 

Anlegget er videre godt utstyrt med innvendige fasiliteter, som eget maskinverksted der erfarne maskinfolk tar seg av overhaling av motorer, maskinering av utstyr med mer. Vegsund Slip er forhandlere av Cummins, og de kan også levere propell- og giranlegg. Videre kan det nevnes at verkstedet har et stort delelager, ikke bare for Cummins, mens også for ABC og Callesen motorer.

 

Vegsund Slip har egen slip hvor de kan ta opp båter på inntil 60×11 meter.

 

Stor fallhøyde
Verkstedet har også hatt utrustning av nybygg i tankene, men foreløpig har de holdt seg unna dette markedet. Sindre Drønnen har registret at fallhøyden er stor om man ikke lykkes når det gjelder nybygg. Derfor har de per dags dato ingen planer om å delta i noen anbudsrunder når det gjelder denne sektoren.

 

Hovedaktiviteten er klassing og reparasjon av ulike typer fartøy, og slik vil det trolig også være i fremtiden. Den årlige omsetningen ved Vegsund Slip ligger på 60-70 millioner, med litt svingninger fra år til år. De har 50 fast ansatte, men leier inn ekstrahjelp når aktiviteten er for stor til at de klarer å ta unna alt arbeidet med egen stab.

 

Har det i blodet
Det var far (Sigfred Drønnen) til de to nåværende eierne av Vegsund Slip som etablerte selskapet i 1957. Han var sterkt involvert i driften helt frem til han gikk bort i 2001. Den siste tiden jobbet han imidlertid mest med sitt eget agentur på epoksy produkter, som i dag er videreført av sønnen til Sindre Drønnen.

 

Arbeid med båter og drift av verksted ligger imidlertid enda lenger tilbake i tid enn 1957, også for Sigfred, hans brødre og deres far. De har også produserte egne motorer i tidligere slektsledd. Så både Sindre og broren Nils Kristian har denne bransjen i blodet. Deres kunnskap og erfaring er i dag overført til neste slektsledd (to sønner), som begge har sitt daglige arbeid ved Vegsund Slip og som trolig kommer til å ta over driften når dagens ledere trekker seg tilbake.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.