Aas Mek. Verksted AS leverte i slutten av oktober bygg nr. 204, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST, til rederiet Sølvtrans AS. Nybygget har fått navnet Ronja Christopher, og etter levering går brønnbåten til Bømlo og inn på langsiktig kontrakt for Bremnes Seashore.

Sølvtrans AS, som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund. De er i dag verdens største brønnbåtrederi, som driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Selskapet har med dette nybygget over 20 fartøy i drift. Alle fartøy går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.

Arrangement

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3.

Båten er søsterskip til bygg nummer 199 og 200, som ble levert til samme rederi i juli og desember i fjor. Dette er design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig for fartøy med for stort dypgående.

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene, spesielt beregnet på lukket transport. Båten er spesielt arrangert for transport av smolt i åpent og lukket system samt transport av slaktefisk, behandling og lignende. Nybygget er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten.
Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten.

Innredning

Båten er arrangert med innredning for ti personer i en og tomannslugarer, alle utstyrt med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten. Her finnes også fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemer, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til de strengeste krav. Ronja Christopher er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Lastearrangement

Lasterommet er på 2500 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Nybygget er designet for skånsom undertrykkslasting og overtrykklossing til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende uten bruk av vakuumpumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Ronja Christopher er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2 luftere, oksygineringsanlegg med mer for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten.
Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten.

Utskiller og destruerer lus

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filtre for utskilling av tørrstoff/lus og videre UVbehandling av det rensede avløpsvannet. Alle lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Det finnes system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. Dette har kapasitet på 2200 kW, og gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grader celsius per time.

Smart overvåkingssystem

For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem, type Well Controll, for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk loggeog rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter. Alle systemer, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig under vannet på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs merdene.

Ronja Christopher er videre utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfisering system, «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Dekksutstyr og maskineri

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smoltteller.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor, type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm. Den er koblet til et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to CAT 3512 C, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania, type DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter på henholdsvis 450 kW og 300 kW. Alle systemer, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges, som tidligere nevnt, fra bro via automasjonsanlegg.

Det er flotte fasiliteter for mannnskapet om bord.
Det er flotte fasiliteter for mannnskapet om bord.

Fokus på kvalitet og lokal verdiskaping

-Sølvtrans er svært glad for at de nå har fått overlevert enda en brønnbåt fra Aas Mek. Verksted. Dette fartøyet skal være dedikert smoltkjøring. Rederiet har hele tiden fokus på å tilby havbruksnæringen det ypperste i markedet hva gjelder både fartøy og fiskehåndteringsutstyret som bli benyttet.

-Vi har gjennom en årrekke samarbeidet tett med Aas Mek. Verksted for å utvikle fremtidens brønnbåter. Dette er et samarbeid vi er meget godt fornøyd med, og vi ser frem til også å fortsette med dette i årene som kommer, sier daglig leder i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Han legger til at rederiet er opptatt av å satse på kvalitet, samtidig som de bidrar til lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Dette oppnår Sølvtrans gjennom å bruke lokale verft og underleverandører.

Tekniske opplysninger Ronja Christophe

Lengde o.a.: 69,96 m
Bredde: 17,80 m
Dybde i riss: 5,90 m
Lasteromskap.: 2500 m3
Servicefart: 13 knop