Service-selskapet Frøy Vest vokser, og etablerer derfor egen servicebase i Ålesund. Slik vil tjenester både over og under vann bli tilgjengelig for virksomheter i regionen.

Frøy Vest er et godt etablert selskap med lang og allsidig erfaring fra maritim-, byggog anleggsbransjen, og et solid fotfeste i havbruksnæringen. – Vi utfører arbeid både over og under vann, og i samarbeid med andre entreprenørselskaper løser vi de fleste oppgaver, forteller daglig leder i Frøy Vest, Joar Gjerde.

– Fra før har vi base blant annet i Måløy, men vi ser at etterspørselen etter våre tjenester er stor også i Ålesundsregionen, forteller han.

Service over og under vann

Frøys nye base er i Weiberg Gulliksens gamle lokaler på Sørneset i Ålesund. Her vil Dykker og ROV fartøyet Brutalix, med skipper Helge Dammerud og to anleggsdykkere ha base. Her vil de også ha kaianlegg for større servicefartøy. Brutalix er liten, sprek og velutstyrt, med egen ROV.

– Når verft, oppdrettsanlegg eller annen sjørelatert næring trenger bistand, kan vi nå rykke ut på kort varsel. Vi vil i tillegg også ha mulighet til å støtte ulike redningsetater ved behov med denne dykker og ROV kapasiteten, forklarer Gjerde. Virkeområdet vil være fra Stad til Hustadvika.

Dykker og ROV fartøyet Brutalix.

De mest spennende oppdragene

Frøy har lang erfaring med å utføre inspeksjoner og andre oppdrag ved oppdrettsanlegg. Ellers er reparasjoner av kaier og havner jobber de tar på seg. Med utstyret og kompetansen de har, kan de også utføre inspeksjoner av skip og dokk.

Hva er de mest spennende oppdragene? – Hver dag er like spennende, sier skipper Helge Dammerud. – Jeg har et fantastisk mannskap, og oppgavene er varierte og utfordrende hver eneste dag. Vi trives godt med arbeidet og det å yte god service til kundene, forteller han.

Legger vekt på trivsel og faglige utfordringer

Gode kundeopplevelser avhenger av rett bemanning, rett fartøy, rett utstyr og godt planlagte arbeidsoppgaver. Frøy investerer derfor mye i det de kaller sin aller viktigste ressurs: de ansatte. – Ja, vi legger stor vekt på å ha kompetente og motiverte medarbeidere, riktig verktøy og utstyr, og ikke minst moderne og kraftige fartøy, forklarer Gjerde.

– Vår nye base og besetning i Ålesund vil bidra til videre vekst av selskapet.

Og Brutalix-besetningen gleder seg til å operere mer i området. – Vannforholdene er stort sett veldig fine her, og landskapet er jo, som alle vet, vakkert, smiler skipperen.