DEL

2010 var et gullår for Kleven Maritime. Konsernet leverte rekordresultat for 2010. Driftsresultatet kom på 238,7 millioner kroner, en økning på 96 millioner fra rekordåret 2009. Årsresultatet før skatt ble 213,8 millioner kroner, en økning på 97,4 millioner fra året før. 


( 20.05.2011 )

[raw]

Landets største norskeigde skipsbyggingskonsern har også god styrefart inn i 2011. Ordrelisten er nå på 10 nybygg, til en samlet kontraktsverdi av 3,7 milliarder kroner.

Konsernsjef Ståle Rasmussen er fornøyd med fjorårsresultatet, men understreker at det kontinuerlig arbeides med å øke verdiskapningen og lønnsomheten.

”Hardt og målrettet arbeid over flere år med fokus på verdiskapning og resultater, har gitt oss de gode tallene i 2010. Dyktige og hardtarbeidende ansatte er en nøkkelfaktor for suksessen; det samme er innovering i arbeidsmetoder og produksjonssystemer,” understreker Rasmussen.

Kleven Maritime har valgt å gå mot strømmen i norsk skipsbygging. En stadig større del av arbeidet med nybyggene skjer på konsernets to egne norske verft.

”Vi har god kontroll med aktivitetene våre, og vår byggemetode basert på moduler satt sammen på egen bedding er sentral for å få optimal prosjektstyring. Vi utfører relativt sett mer arbeid på prosjektene i Norge enn våre konkurrenter, og ønsker å fortsette med det for å bevare kvalitet og presisjon,” seier Ståle Rasmussen.

Rasmussen roser samarbeidet med kunder og leverandører:

”Ved begge verftene i Kleven Maritime har vi gjennom godt samarbeid med kunder og leverandører i fellesskap fått til gode løsninger. 2011 ser også lovende ut. Ordremassen gir Kleven Maritime sysselsetting til desember 2012. Vi er også optimistiske med hensyn til framtidig ordreinngang,” seier han.

De ansatte får for andre år på rad utbetalt overskuddsdeling som følge av svært gode resultater. Kleven Maritime har et bonusprogram for alle ansatte, differensiert i henhold til det enkelte selskap i konsernet.

Styreleder Kjersti Kleven er opptatt av at de som har vært med på å skape denne suksessen også skal få være med å dele overskuddet:

”At de som har skapt suksessen får være med å dele det som er høstet, synes jeg er rett og rimelig. Klarer vi å fortsette å forbedre oss framover, vil de ansatte ha gode og interessante arbeidsplasser her også i fremtiden,” sier styreleder Kjersti Kleven.

Hovedtall (konsern)      2010                     2009
Driftsinntekter               3,17 mrd NOK     3,82 mrd NOK
Driftsresultat                 238,7 mill NOK    142,7 mill NOK
Årsresultat før skatt      213,8 mill NOK    116,4 mill NOK

Kleven Verft hadde et driftsresultat på MNOK 203,4 (MNOK 163,0 mill i 2009). Myklebust Verft hadde et driftsresultat på MNOK 43,5 (et lite underskudd i 2009). Ved utgangen av 2010 var det 457 ansatte i konsernet, mot 527 i 2009.  Nedskalering av virksomheten ved Myklebust Verft og ved leid anlegg i Førde, er de viktigste årsakene til nedgangen.

Kleven Maritime er Norges største norskeigde skipsbyggingskonsern. Konsernet bygger og utruster store, teknisk kompliserte offshore support fartøy og andre skip for norske og internasjonale kunder. Konsernet er en pioner på gassdrevne skip og har som visjon å levere de mest lønnsomme og effektive løsningene til verdens mest krevende redere. Selskapet består av to verft: Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust Verft AS i Sande kommune.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.