Norads nye rammeavtale med Havforskningsinstituttet (HI) sikrer tilgang til etterspurt norsk bistandsekspertise innen hav og fiskeriforvaltning.

– Havforskning og forvaltning av havets ressurser har aldri vært viktigere enn nå. Havet og havbaserte næringer har løsninger for å oppnå mange av bærekraftsmålene, inkludert kampen mot klimaendringene og for matsikkerhet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein om bakgrunnen for avtalen som nylig er inngått mellom Norad og Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet er en viktig kunnskapsbank og premissleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene. Instituttet har vært en samarbeidspartner for departementet i en årrekke og er en sentral bidragsyter i alt havrelatert utviklingssamarbeid.

– For å kunne forvalte egne ressurser på en bærekraftig måte og sikre en bærekraftig havøkonomi, er kunnskap og kompetanse helt avgjørende. Havforskningsinstituttets erfaring og kunnskap vil være spesielt nyttig for utviklingsprogrammer som Fisk for utvikling og Hav for utvikling, sier utviklingsministeren.

Gjennom kunnskapsutveksling er målet med bistandsprogrammet Fisk for utvikling (FfU) å skape flere arbeidsplasser, forbedre matsikkerheten og øke landets inntekter på en bærekraftig måte. Formålet med Hav for utviklingsprogrammet (Hfu) er å bidra til varig reduksjon av fattigdom gjennom støtte til bærekraftig forvaltning av hav og havnæringer i utviklingsland.

Havforskningsinstituttet jobber allerede med flere institusjoner rundt om i verden og drifter Norads forskningsskip «Dr. Fridtjof Nansen».

– Jeg hadde selv gleden av å besøke forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen under en reise til Senegal i 2019. Jeg er svært imponert over hvor avansert fartøyet er, over forskerne ombord og det betydningsfulle arbeidet som utføres på fartøyet, sier utviklingsministeren.

Norske institusjoner har kompetanse og erfaring med forvaltning av fiskeri og havressurser som er etterspurt av myndigheter i mange utviklingsland. Den nye rammeavtalen med Havforskningsinstituttet sikrer at enda flere land får tilgang på den samme kunnskapen og gjør det enklere å bruke instituttets kunnskap til både større og mindre oppdrag. Samarbeidet blir koordinert og samlet av Kunnskapsbanken i Norad.