Kystmagasinet 6.15: Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn har overleverte sitt byggenummer 121, den kombinerte ringnotsnurperen/tråleren «Smaragd» til rederiet Smaragd AS 17. juli. 8. august var det åpent skip og dåp på Smaragdkaia i Leinevika i Herøy. I dag er det flotte nybygget for lengst i aktivt fiske.

Nye «Smaragd» er et Havyard 535 design som er utviklet av Havyard Design & Solutions i Fosnavåg og bygd av Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn. Nybygget har blant annet overbygd shelterdekk, innebygd notbinge og pumping av trål fra over hekken, i tillegg til det mest moderne utstyret som finnes for fiskeleting, med mer. Skipper og reder Petter Geir Smådal var glad for å kunne vise frem «nyeskuta» til Herøyværingene på dåpsdagen.

Smaragd har en stor, oversiktlig og godt utstyrt bro. Foto: Havyard.

Smaragd har en stor, oversiktlig og godt utstyrt bro. Foto: Havyard.

Vekt på trygget og lønnsomhet

– Vi bygger ikke ny båt hvert år og vi legger derfor sjela vår ned i å få en så god båt som mulig. Det er lagt vekt på å få en trygg og lønnsom båt, og det er vi sikre på at vi nå har fått. Vi har hatt et veldig tett og godt samarbeid med Havyard gjennom hele design- og byggefasen, og har fått en kjempeflott båt vi er virkelig stolte av, sier en stolt og glad skipper og reder, som legger til at dette er rederiets sjette fartøy og deres tredje nybygg. Diskusjonene rundt nye «Smaragd» og trekkingen av de første linjene sammen med Havyard startet allerede i 2009.

Å planlegge en ny båt er en spennende prosess og samtidig en stor beslutning for et rederi som vårt. Vi har lagt stor vekt på at vi skal ha et moderne fartøy og skape en god og trykk arbeidsplass for mannskapet. Derfor har vi ikke forhastet oss og brukt god tid på å tenke gjennom både de store linjene og de enkelte detaljene før vi besluttet å sette i gang. Sammen med Havyard har vi utviklet det vi selvsagt mener er de beste fiskebåten hittil, sier Petter Geir Smådal.

Smaragd-1 Foto Siv Nærø

Smaragd har et utrolig flott og velutstyrt oppholdsrom.. Her har mannskapet panoramautsikt og rommet er utstyrt med komfortabel sofagruppe og stoler. TV og musikkanlegg hører også med. Denne delen ligger ett dekk opp fra messen, forbundet med flott vindeltrapp, øvre kant dekortert med bilder fra rederiets fiskerihistorie. Foto: Siv Nærø. 

Mye Havyard

I tillegg til å levere design, tegninger og å bygge skipet har Havyard også levert mye utstyr og systemer om bord. Havyard Power & Systems i Ålesund har levert alarm- og automasjonsanlegg, navigasjons-, kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr og bro- og maskinromspulter. Havyard MMC i Fosnavåg har stått for komplette leveranser av systemer for lasting, lossing og behandling av fisk, inkludert vakuumanlegg, avsiling, tankvasking, vannbehandling, RSW anlegg og automasjonsanlegg. Norwegian Electric Systems i Bergen har levert thrustermotorer, startere, generatorer, transformatorer, tavler og landstrømanlegg.

Innebygd notbinge gir forbedrede arbeidsforhold for mannskapet og arrangementet vil forenkle nothåndtering i dårlig vær. Det vil også redusere lysmengden ut fra båten under kasting på natta. Lukket shelterdekk vil bidra til forbedrede arbeidsforhold for mannskap, samt at det vil forenkle renholdet av fartøyet. I tillegg til pumping av fisk fra nota midtskips blir fartøyet utrustet for pumping fra hekken, slik at man slipper å ta trålposen fram på siden.

Både ved pumping fra not og trål er systemene spesielt utformet for skånsom håndtering av fisken.

Smaragd

Glimt fra deler av salongen. Foto: Havyard

To-stegs gir

Fisketankene er utformet for god sirkulasjon av kjølt vann slik at all fisken blir effektivt kjølt ned. Tankene er utformet slik at de er tilpasset enkel rengjøring ved hjelp av automatiske tankvaskmaskiner. Med tanke på forskningsoppdrag er fartøyet forberedt for installasjon av senkekjøl, og er utrustet med ekstra laboratorium og lugarfasiliteter.

Framdriftsløsningen har to-stegs gir der en kan tilpasse propellturtall i forhold til kraftbehov og type drift. Dette gir god drivstofføkonomi og lave vedlikeholdskostnader. Miljøaspektet er ytterligere vektlagt gjennom installasjon av utstyr for avgassrensing fra framdriftsmotor. Effektiv gjenvinning av spillvarme fra dieselmotorer og utstrakt bruk av vannbåren varme vil også gi et positivt bidrag i drivstoff- og miljøregnskapet.

Smaragd

Smaragd har overbygd notbinge. Foto: Havyard.

Høy kvalitet 

Innredningen har høy kvalitet og er attraktiv for et mannskap som er uker på sjøen. Om bord finnes både kino, et stort trimrom og en rekke andre fasiliteter. Lugarene er romslige og velutstyrte. Salong/oppholdsrom ligger ett dekk over bysse og messe, forbundet med en dekorativ vindeltrapp. Den går over hele styrehusets bredde, har buet front som styrehuset og er innredet med komfortable skinnmøbler og utstyrt med TV og musikkanlegg. Herfra har mannskapet panoramautsikt over fordekk og bakk for ikke å snakke om omgivelsene rundt.

Det kan til slutt nevnes at Smaragd er et familieeid rederi der familiene til Per og Reidar Smådal med etterkommere er aktive eiere og fiskere. Rederiet kjøpte sin første båt i 1967, og nåværende «Smaragd» er nummer fem i rekken. I tillegg til dette siste nybygget, som er en fullstrukturert snurper/pelagisk tråler, eier rederiet også en tredjedel i «Herøy», en annen snurper. Forrige «Smaragd» ble levert sommeren 1999 og har tjent godt siden. Dette er også et godt vedlikeholdt fartøy. På spørsmål om hvorfor rederiet valgte å skifte ut en såpass ny og moderne båt snarer Smådal slik:

-Det er viktig å følge med i tiden. Hvis norske fiskebåtredere ikke hadde fornyet seg og hatt fokus på effektivisering, økt sikkerhet og økonomi, hadde ikke norsk fiskerinæring kunnet eksistere i høykostlandet Norge. For å få lønnsomhet i driften må vi kunne fiske effektivt, og for å kunne beholde det beste mannskapet må vi tilby dem en trygg og komfortabel arbeidsplass. Teknologien utviklet seg kontinuerlig, og derfor mener vi det er riktig å fonye seg for å dra nytte av dette. Vi kunne helt sikkert fortsatt med gamlebåten i mange år fremover, men vi tenker langsiktig og må derfor ha et moderne og godt fartøy.

Smaragd

Smaragd har overbygd notbinge. Foto: Havyard.

 

Tekniske data Smaragd

Lengde                                 74,0 m

Bredde                                 15,8 m

Dybde til hoveddekk              9,0 m

Dybde til shelterdekk             11,8 m

Bruttotonn                            3580 t

Nettotonn                             1074 t

Lasterom RSW                      2100 m3

Drivstoffkapasitet                  400 m3

Vannballast                           2500 m3

Maksfart                               16,3 knop

Marsjfart                              12 knop