Astrid Fiskeri AS har bestilt en ny 69,90 meter lang pelagisk tråler hos Karstensens Skibsværft AS. Fartøyet skal leveres i desember 2017, og skal avløse rederiets nåværende «Rockall».

Bak rederiet står familien Johansson, med brødrene Börje og Tomas Johansson i spissen. Börjes sønn Daniel og Tomas sine sønner Kristian og Johannes er også aktive i rederiet, som besetning og skippere. Foreløpig er fiskeskipper Mogens Ørts Jensen medeier, og fundamenterer dermed den danske tilhørigheten. Rederiet har base i Skagen, med eget kontor og lagerfasiliteter.

Godt kvotegrunnlag

Kvotegrunnlaget for det nye fartøyet vil fortsatt være en kombinasjon av pelagisk fisk til både industri og konsum. Fartøyet skal drive trålfiskeri etter arter som sild, tobis, hestemakrell og brisling.

Rederiet begrunner sitt valg av byggeverft med at Karstensens Skibsværft tilbyr en samlet pakke, hvor det sikres maksimal innflytelse på både design, så vel som valg av hovedkomponenter. Rederiets positive erfaringer med «Astrid», som ble levert fra samme verft for 1,5 år siden, har selvsagt også spilt en stor rolle.

Eget design

I likhet med «Astrid» og den største delen av verftets øvrige nybygg er også nye «Rockall» av eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsprosess og klart avgrensede ansvarsområder. Nybygget vil få en lengde overalt på 69,90 meter, og lasteevnen vil bli 1970 m3. Innretning og arrangement er optimert og skreddersydd til rederiets ønsker og krav, samt erfaring fra «Astrid». Skipet vil for øvrig bli skrog-søster til verftets tidligere nybygg 420 og 422.

Det nye fartøyet vil bli særdeles velutrustet med kraftige vinsjer, kraner etc. Rederiet har valt å ta skrittet fullt ut, og utruster fartøyet for 2-tråls fiskeri. Det vil derfor bli montert tre trålvinsjer og fire nett-tromler. Fremdriftsanlegget er basert på en økonomisk hovedmotor på 2999 kW. Propellen på 4200 mm skal kjøre med en omdreining på bare 120 rpm ved full effekt/60 Hz på akselgeneratoren. Dette anlegget vil sikre fartøyet optimalt trekkraft til trålfiskeriet og samtidig gi gode seilingsegenskaper.

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde overalt                                                                          69,90 m

Bredde                                                                                      14,20 m

Dybde shelterdekk                                                                      8,70 m

 

Øvrig teknisk data:

Hjelpemaskineri                                             1 x 950 kW / 1 x 550 kW

Sidepropeller                                                                    850 / 950 kW

RSW-anlegg                                                                      2 x 1100 kW

Vinsjanlegg     3 x 80t trålvinsjer, 4 x 60/80t nett-tromler