DEL

Rederiet Rogne AS på Leine i Herøy har bestilt en ny snurper og pelagisk tråler ved Karstensens Skibsværft AS i Skagen. Det nye fartøyet er designet av verftet, og har samme skrogform som deres nybygg nr 420, Cattleya, som er under bygging.


( 11.01.2012 )

[raw]

Det nye fartøyet skal avløse det 25 år gamle fartøyet Rogne som ble overtatt i 2001. Dette fartøyet er 61,4 meter langt og 12 meter brett, og bygget i Flekkefjord. Det nye fartøyet blir 14 meter brett og får en lastekapasitet i RSW-tanker på 2000 kubikkmeter.

I en felles pressemelding fra verft og rederi blir det opplyst at det er naturlig å satse på et nybygg i disse tider med kvoter og høye priser på pelagisk fisk.
Det nye fartøyet blir ett av flere nye norske fartøyer som pumper fisken om bord akter, istedenfor midtskips som er vanlig på norske fartøyer. For å gjøre denne operasjonen mer sikker for mannskapet vil fartøyet ha ett ekstra dekk høyere opp enn normalt for å gjøre denne arbeidsoperasjonen tryggere for mannskapet.

Karstensens Skipsvært leverte 1. desember nybygg nummer 417, Paula. Dette var en pelagisk tråler bygget for rederen Michael Doyle i Killybegs i Irland. Verftet har i tillegg til kontrakt på Rogne, nå også kontrakt på 67,5 meter lange Leinebjørn og 62,6 meter lange Havsnurp for norske redere, 69,9 meter lange Cattleya for dansk reder, samt ett 32,25 meter langt forskningsfartøy for Grønlands Naturinstitut.

Andre nye kontrakter:

Ny kombibåt bygges ved Larsnes

Solid garnrigget speedsjark levert fra Laukvik

Banebrytende fôrfraktebåt bygges i Tyrkia

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.