Norges Råfisklag har etter drøftelser med FHL fastsatt minstepris for kongekrabbe under 2,5 kg over minstemålet, tatt i det kvoteregulerte området. Minsteprisen er satt til kr 27,50 pr kg, og iverksettes fra i dag, mandag 27. oktober 2008.


( 27.10.2008 )