Rederiet GITTE HENNING går i front ved å føre fiskeriet i det blå Danmark inn i en ny, grønn tidsalder ved å kontrahere et nytt, miljøvennlig pelagisk fiskefartøy fra det spanske verftet Zamakona i Bilbao.

Henning Kjeldsen sier han i utgangspunktet hadde tenkt å trekke seg fra fiskeri etter salget av Gitte Henning til Færøyene, og hadde også bud på alle sine pelagiske fiskerirettigheter.

-Etter fintenking på fremtiden fikk jeg kalde føtter for å sitte med hendene i fanget, og tok kontakt med Salt Ship Design, sier Henning.

Sammen har rederiet og Salt nå designet en ny, grønn Gitte Henning. Det nye fiskefartøyet vil få en rekke miljøvennlige løsninger, mange av dem nye innen pelagisk fiskeri. I hele designprosessen og i valg av utstyr har fokuset vært på forbedret fiskekvalitet og reduksjon av utslipp gjennom redusert energibehov og effektiv kraftproduksjon. Med kontrahering av ny Gitte Henning er det fjerde gang Henning Kjeldsen og Sandvikfamilien designer fiskefartøy sammen, og andre gang Henning kontraherer Salt-design.

REDUSERT ENERGIBEHOV

Manøvrering

Den ene store propellen som er vanlig på pelagiske trålere er erstattet med to propeller og et twinskeg skrogdesign. Resultatet er mer optimalt akterskip og propelldesign, og omfattende stømningsanalyser og testing viser betydelige forbedringer i form av større trekkraft og mindre forbruk under tråling. Stor rorvinkel er ofte nødvendig på konvensjonelle fiskebåter for å korrigere for at vær og vind forsøker å dra skipet ut av kurs. To propeller gir mulighet til å styre skipet med minimalt rorutslag, og dette reduserer ytterligere energibehov under seiling og tråling.

Permanent Magnet motor (PM)

De to propellene er drevet av to elektriske Permanent Magnet (PM) motorer. Denne type motor har mindre elektrisk tap, og kan operere vesentlig mer effektivt i hele arbeidsområdet enn konvensjonelle elektromotorer – spesielt på lave turtall. Lavt propell turtall har følgende fordeler:

– Bedre propellvirkningsgrad ved typisk belastning

– Ingen behov for reduksjons gir og dermed ingen mekanisk tap

– Redusert støy

Elektriske vinsjer

Alle vinsjene er også drevet av PM motorer for redusert tap og optimal drift. PM motorer i kombinasjon med batteri gir mulighet til å regenerere og lagre energi når trålen bli satt. Denne energien er tilgjengelig for andre forbrukere og kan for eksempel brukes til fremdrift eller RSW (refrigerated sea water) kjøling. Konvensjonelle, hydrauliske vinsjer og fiskepumper krever et system med betydelig mengde hydraulikkolje. Faren for utslipp av denne oljen til sjø er eliminert ved å velge elektriske vinsjer.

RSW kjøling og råstoffkvalitet

RSW området på nye Gitte Henning er arrangert på ny måte som gir helt slette tanker. Skipet blir utstyrt med fire uavhengige kjøleanlegg, med fire fisketanker per anlegg. Dette gir en mer effektiv kjøleprosess ved at man kun kjøler deler av fisketank volumet om gangen, med et kjøleanlegg som er passe stort og dermed får operere optimalt. Kapasiteten for vacuumsystemet for lossing er øket med 40% i forhold til normal lossekapasitet. Totalt sett vil dette gi en mer skånsom fiskebehandling og dermed bedre råstoffkvalitet.

Gjennomført elektrisk

Samtlige elektromotorer, fra vinsjer til pumper, er frekvensstyrt. Dette betyr at en kan justere turtall etter behov og dermed redusere energibehov.

EFFEKTIV ENERGIPRODUKSJON

Dieselelektrisk

Fem diesel generatorer, plassert i to adskilte maskinrom for best mulig sikkerhet og arbeidsmiljø, forsyner PM-motorene for framdrift og alle andre energiforbrukere ombord. Alle generatorene er utstyrt med katalysator (SCR) for å redusere utslipp og møte nye og strengere IMO Tier III-krav. Energibehovet til en pelagisk tråler svinger mye med varierende vær, kjølebehov, hastighet osv. Antall og størrelse generatorer er valgt for å til enhver tid kunne optimalisere energibalansen og gi diesel motoren optimale driftsforhold og dermed høy virkningsgrad.

Hybrid

For å ytterligere forbedre driftsforholdene til dieselmotorene har Henning investert i en stor batteripakke som avlaster generatorene når belastningen er høy, og som lades når belastningen er lav. Regenerert effekt fra vinsjene under tråling bidrar også til å lade batteripakken. På denne måten vil dieselmotoren unngå uønskede variasjoner i belastning som i seg selv gir en drivstoffreduksjon i størrelsesorden ~10% basert på erfaring fra andre dieselelektriske skip. Batteriene er plassert i et eget rom, og er dermed en ekstra nødenergikilde i tillegg til diesel generatorene i de to maskinrommene. De vil i tillegg gi en betydelig reduksjon støy og utslipp i havn.

Hoveddata

Lengde: 87,60 m

Bredde: 20,00 m

Generatorer: Yanmar

PM motorer: Brunvoll

Propellanlegg: Brunvoll

Sidethrustere: Brunvoll

Vinsjer: Evotec

Kraner: SeaQuest

Elektriske fiskepumper: SeaQuest

Fiskehåndtering: C-Flow

RSW: Johnson Control

Verft: Zamakona

Design: Salt Ship Design