Havfront og Brødrene Karlsen AS på Senja har i samarbeid utviklet sløye- og kappemaskinen Folla for hvitfiskanlegg.

– Folla ser vi på som en «gamechanger» for hvitfiskmottak på land ettersom dagens manuelle operasjoner blir erstattet med automatiserte operasjoner. Gjennom systematisk utviklingsarbeid har vi klart å få dette til, sier en fornøyd Marius Strømmen i Havfront.

Lang prosess

Ideen til en sløyemaskin for landanlegg tok form for fire år siden. Under Lofotfishing i 2017 fikk Terje Sørensen og Jakob Karlsen hos Brødrene Karlsen AS se hva sløyeog kappemaskinen Loppa kunne gjøre ombord på fiskebåter.

-Vi ble imponert av Loppa, men den kunne jo ikke brukes på land. Samtidig var vi så misfornøyd med de hodekutterne vi hadde at vi uformelt luftet ideen om en landbasert sløyemaskin, forteller Sørensen.

Etter intensiv utvikling og testing av prototypen av Folla over de siste tre årene har Havfront og Senja-bedriften utviklet det som omtales som fremtidens sløyeog kappemaskin med søkelys på innmat. Nå har Brødrene Karlsen AS bestemt seg for å ta i bruk prototypen av Folla. Maskinen er en etterlengtet automatisering av hvitfisknæringen for å øke effektiviteten og lønnsomheten i næringen heter det i en pressemelding fra Havfront.

Sløyeog kappemaskinen Folla er utviklet for kappe, sprette og sløye hvitfisk mellom 1 og 20 kg. Kapasiteten er 20 fisk i minuttet. Foto: Havfront.

Fra 1 til 20 kg

I løpet av prosjektperioden har fiskeribedriften stilt med kompetanse under arbeidet og fasiliteter for tre testrunder, samt råstoff for testkjøring.

–Vi vil takke Brødrene Karlsen for deres engasjement og gjestfrihet. Uten dem som testbedrift hadde vi aldri fått det resultatet vi har med dagens Folla, sier Strømmen.

Folla er utviklet for spretting, sløying og hodekapping av hvitfisk, med søkelys på hel rogn og lever. Den er utviklet for å levere mer enn 70 % rogn og innmat. Funksjonen for bukspretting og hodekapping er valgfritt. Maskinen har en kapasitet på opptil 20 fisk i minuttet, og kan sløye og kappe det meste av hvitfisk; torsk, sei, hyse, brosme, lange og steinbit med størrelser fra 1 til 20 kg.

Samarbeid med aktører

Havfront har siden 2013 utviklet ulike maskiner for sløying og kapping av hvitfisk, og har i dag installert over 40 maskiner ombord på fiskebåter og på landanlegg.

-Dette er slik vi ser det, den beste anerkjennelsen vi kan få for arbeidet som er gjort, sier Strømmen.

Oppskriften for selskapets suksess har vært å ta utgangspunkt i utfordringene i næringen, samarbeide med anerkjente aktører og ha både ide og dokumentert erfaring til å få med seg investorer på laget.

-Samarbeid med aktører som kjenner hvor skoen trykker for å utvikle ny teknologi i hvitfisknæringen er selve kjernevirksomheten til selskapet. Utgangspunktet for Folla, som for mange av våre teknologiske nyvinninger, er at hvitfisknæringen er den glemte næringen når det kommer til automatisering og effektivisering, sammenlignet med laksenæringen, skriver de videre i pressemeldingen.

Lagt merke til

Flere har lagt merke til Havfronts resultater. Blant dem er Egil Henning Ytterøy i Innovasjon Norge Vestland. De har vært inne og samarbeidet med Havfront om flere prosjekter, både i forbindelse med gründeroppstart og på markedssiden. Det var derfor ikke vanskelig for Ytterøy og Innovasjon Norge å gå inn med om lag 2,5 millioner kroner i FoU-støtte til Folla-prosjektet.

– Havfront og Brødrene Karlsen har forvaltet midlene godt. Vi ser at Havfront har funnet en nisje der de tar utgangspunkt i utfordringene i næringen og leverer løsninger som tilfører kundene verdi. Det er også veldig bra at man forbedrer arbeidshverdagen i hele verdikjeden, sier Ytterøy.

Han legger til at de har hatt god dialog med Havfront gjennom hele prosjektet, og progresjon i forhold til prosjektplan.

-Det foregår ikke mye utviklingsarbeid av denne typen innenfor hvitfisknæringen. Derfor samarbeider vi gjerne med Havfront igjen for å få realisert flere gode løsninger.

Brødrene Karlsen, Husøy i Senja, har utviklet Folla sammen med Havfront. Bedriften er en av landsdelens største innen foredling av hvitfisk. Foto: Alf Fagerheim.

Finansiering

FHF har stilt med delfinansiering på ca 2,5 millioner kroner i form av FoU-støtte til prosjektet, som har en totalramme på rundt 12,5 millioner kroner. Frank Jakobsen i FHF har hatt tett oppfølging med prosjektet, og latt seg imponere av grundigheten og testkjøringen.

-Dette har vært et veldig spennende prosjekt som vi ser på som vel anvendte penger. Målsetningene har vært høye, men man har jobbet knallhardt i det stille for å nå dem, ikke gått høyt ut og skapt store og urealistiske forventninger. Det er kjørt store mengder fisk på testrundene, og systematikken har vært imponerende. Det er etter vårt syn spesielt viktig at Folla tar så store størrelser og så mange ulike arter, sier Jakobsen.

Videre utvikling

Både Strømmen, Sørensen og Jakobsen ser muligheter for å utvikle dagens Folla-maskin ytterligere, der Jakobsen blant annet peker på automatisert mating og uttak. Sørensen på sin side peker på utfordringer med å tilpasse maskinen til eksisterende sløyelinjer. Han mener det vil være enklere å få den på plass i nye linjer. Ytterligere forbedringer ser han også muligheten for.

-Det kan jo kanskje monteres inn et system til «uturtaking» når biproduktene ikke skal tas vare på, utdyper han. Strømmen og Havfront er innstilt på fremtidig utviklingsarbeid, og er på linje med sine samarbeidspartnere sært fornøyd med Folla-prosjektet så langt.