DEL

Mengden fisk losset i Murmansk ble mer enn doblet I første kvartal i år, sammenlignet med første kvartal i fjor. I første kvartal i år er losset 71.400, og i mars alene kom volumet opp i 38.000 tonn. Landingene av fisk i Murmansk skjer til en hvis grad på bekostning av leveringer som tidligere ville blitt foretatt i norsk havn.


( 08.04.2009 )

[raw]

Visedirektør Anton Artemyev sier ifølge nettstedet FIS.com at havnen, til tross for mye pessimistiske spekulasjoner blant fiskeriledere og politikere, har vist at den kan håndtere slike store mengder fisk.

 

Den nye loven som påbyr losing i russisk havn trådte i kraft 1. januar I år. Inntil da ble halvparten av murmanskflåtens årlige fangst på 1,5 millioner tonn losset i utlandet.. Dette har fort til tapte inntekter for russiske kystsamfunn, skatteinntekter til den russiske stat og mindre fisk til russiske konsumenter, opplyser The Barents Observer.

 

Samtidig som det ble innført påbud om losing i russisk havn ble russiske havneavgifter redusert. Det samme ble merverdiavgift og importtoll på utstyr importert i forbindelse med reparasjoner og modernisering av fartøyer foretatt i russisk havn. Dette gjør det mer fordelaktig for mange fartøyer å foreta reparasjoner og moderniseringer i russisk havn, istedenfor å gå til for eksempel Kimek AS i Kirkenes som tidligere har profittert på høye russiske havneavgifter, merverdiavgift og importavgift.

 

Fiskeriminister Helga Pedersen uttalte i slutten av januar til The Barents Observer at hun ville foretrukket å se at Russland ikke innførte de nye lovene som hun karakteriserte som handelshindringer. Hun opplyste også at norske myndigheter ville følge nøye med for å se hvilke konsekvenser de nye lovene ville få for norske verft og foredlingsbedrifter. Men siden da har det vært meget stille. Den svært så Norgesvennlige guvernøren Jurij Jevdokimov i Murmansk fylke ble nylig avsatt, og beskyldt for korrupsjon og landssvik.. Mest sannsynlig som et resultat av Kremls ønske om å sentralisere makt og redusere regional makt knyttet til guvernørembetet. I denne situasjonen har nok norske myndigheter funnet det taktisk lurt å ligge lavt i terrenget istedenfor å kritisere de nye russiske lovene for høyt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.