DEL

– Regjeringa ønsker å bidra til å håndtere likviditetsutfordringen som mange fiskeindustribedrifter står overfor. Regjeringa har derfor besluttet å raskt fremme et forslag for Stortinget om en ny likviditetslåneordning for fiskeindustrien med en låneramme på til sammen 250 mill. kroner gjennom Innovasjon Norge, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 24.08.2009 )

[raw]

– Jeg er glad for å få på plass en slik ordning og tror at den og de andre tiltakene som regjeringen har iverksatt, vil kunne avdempe virkningene av markedskrisa for saltfisk, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

 

I tillegg vil det fremmes forslag om å justere målgruppen til den eksisterende garantirammen for driftskreditt for fiskerinæringa på 97,5 mill. kroner slik at denne kan tilbys fiskeindustrien innenfor hele torskesektoren.

 

Det har vært et betydelig prisfall innenfor torskesektoren. Fiskeindustrien som har kjøpt inn råstoff til høye priser i slutten av 2008 og vinteren 2009 har derfor enten realisert eller vil måtte realisere tap. Realisering av tap medfører både tap av driftskreditt og redusert egenkapital, og dermed økt risiko for bankene. Bankene har derfor vært tilbakeholdne med å bidra med ytterligere driftskreditt.

 

Regjeringa er bekymret for at deler av fiskeindustrien ikke vil ha tilstrekkelig likviditet til å kunne sikre nødvendig mottakskapasitet for gjennomføring av torskefisket i 2010. Dette vil kunne gi uakseptable konsekvenser for fiskerne og enkelte kystsamfunn som er avhengige av torskefisket. Samtidig kan ikke regjeringa gå inn og kompensere for tapene industrien har hatt.

 

Gjennom en ny likviditetsordning og justerte garantirammer ønsker regjeringa å bidra til å håndtere likviditetsutfordringen som mange fiskeindustribedrifter står overfor. Det vil fortsatt stilles krav til kredittverdighet og at bankene bidrar med å ta deler av den økte risikoen for å kunne få tildelt lån eller garantier.

[/raw]

DEL
Forrige artikkelBokslipp på Aqua Nor-messen
Neste artikkelStans i ålefisket

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.