DEL

Lasse Stokkeland går fra 1. mars inn som leder av forretningsområdet Ship Technology i Havyard Group ASA. Kenneth Pettersen fortsetter i stillingen som operasjonsdirektør (COO) i Havyard Group ASA.


( 02.03.2015 )

Kenneth Pettersen har i en periode, i tillegg til rollen som COO i Havyard Group ASA, vært leder for leder for forretningsområdet Havyard Ship Technology AS. Dette var planlagt å være midlertidig inntil en ny leder for forretningsområdet var på plass. Lasse Stokkeland ble ansatt som Prosjektdirektør i Havyard Ship Technology høsten 2014 med intensjon om at han i tillegg skulle ta over som leder av forretningsområdet etter en tid. – Lasse har i løpet av denne perioden bevist at han er riktig kandidat til denne viktige rollen i Havyard, og vi er veldig fornøyd med å få Lasse med på laget, kommenter Kenneth Pettersen.

 

Forventninger og krav

Lasse Stokkeland vil ha ansvaret for skipsbyggingsaktiviteten i Havyard-konsernet. Havyard Ship Technology består av skipsverftet i Leirvik i Sogn, prosjekt- og ettermarkedsavdeling i Fosnavåg og i tillegg utekontor i Tyrkia og Polen.

 

Lasse Stokkeland kom til Havyard fra stillingen som Teknisk Direktør i Havfisk ASA der han hadde ansvar for teknisk drift og vedlikehold av 12 trålere. Før det var Stokkeland prosjektleder i Havfisk ASA og hadde ansvar for oppfølging av byggingen av tre av trålerne som ble bygd ved Vard. Stokkeland har også lang erfaring fra skipsbygging, blant annet da han var prosjektleder ved Havyard Ship Technology i Leirvik fra 2009 til 2011.

 

– Min viktigste oppgave i Havyard blir å sørge for at alle i organisasjonen leverer det som blir forventet av dem, sier Stokkeland. – Gjennom det får vi bedre kontroll, arbeider effektivt og leverer den kvaliteten som er avtalt til våre kunder. Jeg kommer til å se på alle faser i verdikjeden vår og sørge for at fokus er på verdiskapende aktiviteter.

 

– Fra min tid i Havyard vet jeg at vi har kompetanse og kapasitet til å konkurrere med de beste og levere topp produkter til krevende kunder. Min oppgave blir å sørge for å strømlinjeforme organisasjonen og hente det beste ut av alle, slik at vi gjennomfører det vi har tatt på oss og skaffer oss nye ordre i et utfordrende marked, avslutter Lasse Stokkeland.

 

Samhandling i verdikjeden

Som COO og viseadministrerende direktør i Havyard Group ASA vil Kenneth Pettersens fokus være på videre vekst og utvikling av konsernet.

 

– Jeg kommer til å ha fokus på utvikling av kompetanse og metodikk innen prosjektgjennomføring og lean produksjon, sier Pettersen. – Havyard Group ASA er et konsern som har kontroll på og kan tilby produkt og tjenester i en stor del av verdikjeden og da er det viktig at vi har god kompetanse og metodikk og ikke minst at vi sørger for god samhandling på tvers av avdelinger og forretningsområder i konsernet. Målsetningen med alt vi gjør er at vi skal levere til avtalt kvalitet, tid og kostnad. Lasses kompetanse og erfaring vil være med å ta oss videre mot det målet, avslutter COO Pettersen.

 

Skipsbyggingsteknologi

Havyard Ship Technology leverer komplette skip fra eget verft i Norge og tilbyr kompetanse som støtte for bygging av Havyard designTM på eksterne verft i Norge og internasjonalt.

 

Forretningsområdets eget verft ligger i Leirvik i Sogn og er eksperter på å bygge avanserte offshore skip. Verftet er viktig for Havyards utvikling av ny teknologi og for lansering av nye skipsdesign.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.