DEL

En ny rapport foreligger fra FHF angående sjømatproduksjonen i Kina.


( 05.05.2014 )

Flere aktører i næringen kan få god bruk for kunnskapen FHF prosjektet nå rapporterer om.

Prosjektet “Produksjon i Kina: Faktorer som påvirker markeder for hvitfisk” er et samarbeid mellom Universitet i Tromsø, Nofima, Shanghai Ocean University og Ocean University of China i Beijing. 

 

Prosesseringsindustrien i Kina og etterspørselen etter hvitfisk innenlands har vært i fokus. Kinesiske hvitfiskprodukter i det europeiske markedet, og i det brasilianske markedet for klippfisk har også vært av interesse. 

 

Utviklingstrekk i tilførselsmønster og kostnadsstrukturer samt konkurransekraften til kinesisk produksjon er alle punkter beskrevet i rapporten.

 

Prosjektet er en samfinansiering melom FHF, Norges Råfisklag, Sjømatrådet og Nordea.

Informasjon om prosjektet og sluttrapporten samt andre leveranser i prosjektet finner du her:
/prosjektdetaljer/?projectNumber=900783

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.