Viknaslipen AS har inngått kontrakt med Grieg Seafood Finnmark AS om bygging av nok en arbeidsbåt med lengde 14,98 meter. Båten er Viknalipens byggenummer 55 og skal leveres i februar 2020. Designet er Marin Designs MD-150-SV.

Kontrakten ble undertegnet mens vi har BN 53 under bygging for samme selskap, og Grieg Seafood Finnmark ser ikke bort fra at det kan bli flere fartøyer med tiden.

-Nå er BN 53 snart ferdigstilt, og vi har vært svært fornøyde med samarbeidet med Viknaslipen, som fremstår som profesjonelle og lette å forholde seg til. Vi opererer ganske ofte i røft farvann, og denne båttypen har vist seg å være meget bra under slike forhold, oppsummerer teknisk sjef Willy Johansen.