FMV og TH Stava Båt as har i dag signert design- og byggekontrakt på arbeids- og lokasjonsbåt av type HFMV W15-8 Josdal-klassen.


( 16.10.2015 )


Fartøyet har hoveddimensjoner 15 x 8.0 x 2.55 m LxBxD. Båten får byggenr. FMV 222, bygges komplett på Fitjar og skal overleveres i mai 2016.

Stava var det første rederiet som bestilte båt av HFMV design, og dette blir den 4 båten rederiet kontraherer hos oss. Vi er svært fornøyde med å få lov til å fortsette det gode samarbeidet med Stava. Tidligere har vi levert 2 båter av Sørfonn klassen og 1 av Vik klassen er under bygging.

FMV og Heimli har utviklet en designserie bestående av 6 arbeidsbåtklasser, 4 katamaran- og 2 enskrogsdesign. Josdal klassen er den minste designtypen, og dette blir den 5 Josdalbåten vi leverer. Båttypen har vist seg å ha meget gode egenskaper som lokasjon- og arbeidsbåt da den har kapasiteter til å utføre mange arbeidsoppgaver og dermed kostnadseffektivt dekker behovene.

Hugo Strand er en engasjert mann som mener det er store muligheter for å få til mer av skipsbyggingen i Norge, i stedet for å flytte ut oppdragene.

Hugo Strand liker lokal verdiskapning og er godt fornøyd med den nye kontrakten.

Verftsdirektør Hugo Strand uttaler at «FMV er glade for å få lov til å fortsette det gode samarbeidet med Stava, og for at de fant vårt HFMV design som det beste også for en mindre båttype. Vi liker lokal verdiskaping og er fornøyde med å gi bidrag til det nå som effektene av nedgangen innen oljebransjen gjør seg gjeldende i regionen vår».

Prosjektleder Åsmund Sørfonn sier FMV nå har 6 arbeidsbåter under bygging, 5 katamaraner og 1 enskrogs. FMV har utvidet byggekapasiteten og håper på flere kontrakter i løpet av 2015.