Siste månedstall fra Statistisk Sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk (EFF) viser at eksporten av sjømat i november var på 4,3 milliarder kroner. Målt mot november i fjor er det en økning på 174 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sjømat for 35,4 milliarder kroner, og det gir en økning på 1,9 milliarder kroner sammenlignet med 2007.


[raw]

– Vi har fortsatt en sterk etterspørsel etter norsk sjømat i mange viktige markeder og ser at sjømat som varekategori står seg godt hos konsumentene til tross for den økonomiske uroen verden nå opplever. I den grad vi ser effekter av finansuroen er dette i form av en vanskeligere betalingsog kredittsituasjon for sjømatnæringen, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Rekord for laks og ørret
Ny eksportrekord på en måned ble det for laks – og ørreteksporten. Eksporten av laks var på 1,8 milliarder kroner i november som er en økning på 41 millioner kroner. Størst er økningen til Polen med 11 prosent, mens Frankrike fortsatt er vårt største marked.

 

Ørreteksporten satte også rekord for en enkeltmåned og var på 204 millioner kroner, som er en økning på 89 millioner kroner eller 77 % sammenlignet med november i fjor. Japan vokser mest med en økning på 29 millioner kroner, mens Russland er største mottaker av ørret fra Norge.

 

Økning for sild og makrell
Japan og Kina er største mottakere av makrell fra Norge. Eksporten av makrell var på 649 millioner kroner, som er en økning på 94 millioner kroner eller 17 prosent målt mot november i fjor.

 

Eksporten av sild økte med 40 millioner kroner eller 7 prosent til en verdi av 633 millioner kroner i november. Største økning ser vi til Nigeria, som har økt fra 3 millioner kroner i november 2007 til 159 millioner kroner samme måned i år. Hittil i år er eksporten av sild til Nigeria økt med hele 800 % fra 51 millioner til 461 millioner kroner.

 

Vanskelig for klippfisk og saltfisk
Klippfiskeksporten falt med 100 millioner kroner i november til en samlet verdi på 272 millioner kroner. Portugal er største mottaker med en verdi på 101 millioner kroner. Brasil kommer på annenplass med en verdi på 54 millioner kroner.

 

Saltfiskeksporten falt med 17 millioner kroner til  77 millioner kroner. Italia og Spania er største mottakere av saltfisk fra Norge. Økte priser for klippfisk og stabile priser for saltfisk har ikke veid opp for nedgang i eksportert kvantum.

 

Økning for reker
Eksporten av reker var på 70 millioner kroner i november. Detter er en økning på 12 millioner kroner eller 21 % målt mot november i fjor. Hittil i år har eksporten av reker økt med 107 millioner kroner til en samlet verdi på 614 millioner kroner. Sverige og Storbritannia er de største markedene for norske reker.

[/raw]