Havbruksloggen faser nå ut gammel teknologi til fordel for ny GPS-basert teknologi og AIS fra Marine Traffic.

Havbruksloggen er et nettbasert vedlikeholdsprogram for oppdrettsnæringen, som er utviklet i samarbeid med næringen. Selskapet, under samme navn, eies i sin helhet Løvold Solution AS i Bodø. Nå er de i gang med å erstatte flash med GPS-basert teknologi og AIS fra Marine Traffic.

Fases ut

Den kjente flash-manøvreringen i Havbruksloggen fases nå ut, og inn kommer det en helt ny og moderne kartmodul. Her vil mange nye funksjonaliteter møte brukerne allerede i oversiktsbilde til lokaliteten. Varsling om plassering av avvik, AIS-tracking, GPS og dybdedata er noe av det som vil være på plass.

-Dette blir en kraftig modernisering av en, om ikke «den» største funksjonaliteten i Havbruksloggen, forteller daglig leder Magnus Skyrud Jensen. Det som han betegner som flashen, gir et statisk bilde i fugleperspektiv, der oppdretterne kan grafisk klikke seg ned i anlegget og få illustrasjoner over alle komponenter i sine fortøyningssystem.

Ny kartteknologi tas i bruk i Havbruksloggen, som skal gi oppdretterne et bedre bilde av lokaliteten. Illustrasjonsfoto.

Nye funksjonaliteter

-Når den nye kartteknologien kommer vil mange nye funksjonaliteter komme på plass, og man kan enkelt zoome seg inn og ut i hele Norge for å se på sine anlegg, servicestasjoner og lager, fortsetter han. Grafiske illustrasjoner over avvik, dybde, GPS-posisjoner og helningsgrader på liner, er bare noen få funksjonaliteter man kan ta i bruk med den nye teknologien. Man vil også ha live-tracking av båter i samme kartet med alt av nødvendig informasjon.  Utfasingen av den gamle flashen, og inn med ny kartteknologi, vil skje i løpet av årets første kvartal.

-Mange brukere av systemet gleder seg til dette. De som bruker systemet vil merke lite til utfasingen. Anleggene vil gradvis poppe opp i den nye kartet, sier han. De utvikler også en ny funksjonalitet i Havbruksloggen, som gjør at selve dokumentering av sertifisering av notposer kan gjøres direkte i loggen. Nå vil dette kunne gjøre at servicestasjonene, som har kunder i Havbruksloggen, kan legge inn alt av data fra vedlikehold og testing av brukte notposer. Derfra utsteder man selve servicekortet, som er den nye sertifiseringen på notposer, rett fra Havbruksloggen opplyser Jensen.

Magnus Finvik er ny mann hos Havbruksloggen, som er sentral i utvikling av ny kartmodul. Foto: Anders Lea Karlskås.

Øker bemanningen

Selskapet har opplevd en kontinuerlig økende interesse, og med mange nye oppdrett i systemet kommer det mange nye ønsker og behov om funksjonalitet, som må på plass. I tillegg har selskapet vært helt avhengig av å følge alle nye og oppdaterte bestemmelser fra myndighetene.

-Dette gir oss utfordringer for vårt utviklingsteam. Derfor velger vi å øke bemanningen med flere utviklere, og det er stor sannsynlighet at det vil ansettes enda flere utviklere om kort tid, forteller Jensen.

Nylig ansatte de Magnus Finvik i teamet, som ble hentet inn via utdanningsprogrammet Trainee Salten. Jensen opplyser at Finvik har vært hos de noen måneder allerede og er sentral i arbeidet med utarbeidelse av ny kartmodul på lokalitetene. Han legger til at de er veldig stolte av å være en av svært få med utviklere i eget hus. Det er vanlig å hente billig arbeidskraft fra andre deler av verden.

-Å huse egne utviklere med personlig interesse for produktet vi leverer, og som til enhver tid strever etter å forbedre dette, ser vi på som en stor styrke. Vi får korte linjer fra ønsker til realisering, og kan løse problemstillinger før lunsj på en mandag sammen med oppdretterne. Dette ser vi på som svært viktig i en næring som utvikler seg i et enormt tempo, forteller han videre.