MMC First Process har utviklet et system for lakefrysing av makrell. Det halverer energiforbruket og gir en makrell som egner seg bedre for videre bearbeiding.

Fisket av makrell foregår en kort høstsesong samtidig som den pelagiske industrien ønsker å bruke makrell som råstoff gjennom større deler av året. Det krever at makrellen må kunne fryses og tines for videre prosessering. Skal kvaliteten bli best mulig til tining og filetering, må makrellen fryses raskt og effektivt uten at den blir deformert.

Sales Manager i MMC First Process, Petter Kåre Grytten, forteller at de nå har utviklet et system for singelfrysing og lakefrysing av makrell som gjør makrellen bedre egnet for filetering – og det med langt lavere energiforbruk. Sammenlignet med tunnelfrysing av tjuekilos pakker er energiforbruket halvert ved lakefrysing. Det trengs også færre folk fordi makrellen som er lakefryst ikke blir deformert.

-Skal du filetere effektivt, må du ha makrell som ikke er bøyd eller deformert. Testene har vist at den lakefryste makrellen får toppskår på form mens rundt halvparten av den tradisjonelt tunnelfryste makrellen skårer lavere.

Lengre sesong og økt verdiskaping

Systemet for lakefrysing er utviklet i et samarbeid med Pelagia AS, Ukap AS og Møreforsking. Prosjektet er støttet av Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som med sitt «Pelagisk løft» arbeider for å øke bearbeidingsgraden og verdiskapingen innen pelagisk næring.

-Vi gleder oss over de gode resultatene og håper systemet kan være med på at økt bearbeiding av makrell og utvidet makrellsesong i den pelagiske næringa. Dette er et av flere forskningsog utviklingsprosjekt vi har i samarbeid med FHF og næringa, og vi ser også her klart nytten av samspillet mellom brukere, forskere og oss som utviklere, sier Grytten.

Systemet har vist seg å fungere meget tilfredsstillende både i tester i egne lokaler og tester ute i fiskeindustrianlegg.

-Målene i prosjektet er oppnådd og vi er klare for å utvikle en lakefryser med produksjonskapasitet som tilpasses næringens behov. Denne teknologien vil hjelpe næringen med økt inntjening på produksjon av makrellfilet og jevnere produksjon over lengre sesong.