Etter at Imes AS flyttet til nye sentrale lokaler i Tromsdalen, har hverdagen for Tromsøs største aktør innen skipselektro og skipselektronikk blitt en helt annen.


( 02.02.2016 )


-Her er vi herre over egne lokaler og styrer kaianlegget selv. Det forteller avdelingsleder Torbjørn Iversen og prosjektleder Alf Larsen ved avdeling for maritim elektronikk hos Imes AS. Frem til i fjor var de lokalisert ved Kræmer-anlegget på nordøstsiden av Tromsøya, men utdaterte lokaler, som skulle saneres av eierne, gjorde det nødvendig å flytte på seg.

Bedre kaikapasitet

Veien gikk over Tromsøsundet til fastlandssiden, og med et nybygg på 800 kvadratmeter og eget kaianlegg var de i fjor klare for å ta imot større båter ved nyanlegget.

-Vår nye lokalisering er gunstig for å ta imot større fiskefartøy, lastebåter og brønnbåter for montering og reparasjoner. Vi har egen kai på 65 meter, som er mudret ut til åtte meters dybde, og god kapasitet både på strøm og vann, legger de til. Nylig ble to av deres ansatte ISPS-kurset slik at kaianlegget også har fått den nødvendige godkjenning for å kunne ta imot fartøy med ISS-sertifikat (ISSC). Det innebærer at de må innføre et minimum av sikringstiltak som skal iverksettes på havneanlegget for å kunne ta imot disse fartøyene.

KAIANLEGGBedriften har kapasitet til å ta imot båter opp mot 65 meter ved eget kaianlegg i Tromsdalen.

Største fiskeflåten

-Vi har godt kjør hele året og nok å jobbe med, kan Iversen opplyse om.

Bedriften har i dag fem ansatte i elektronikkavdelingen, og 13 på elektroavdelingen. Med over 30 års erfaring i bransjen har de etter hvert fått en stor kundekrets. Den største kundegruppen er imidlertid de største fartøyene i fiskeflåten. For tiden prosjekterer de det elektriske anlegget til ringnotsnurperen Tromsbas, som er i Polen for ombygging til snøkrabbefisket. Her utfører IMES også en stor oppgradering av det elektroniske utstyret. Dette er for øvrig et fiske som har tatt seg opp det siste året, og mye av snøkrabben losses nettopp i Tromsø. Samtidig som fartøyene bunkrer og kjører service på fartøy og anlegg ombord når de er i havn.

-Tromsø er en stor servicehavn for trålere, snurpere og snøkrabbebåter. Vi må ofte om bord når de kommer i havn, og det er alltid noe å gjøre på servicesiden på båtene. For mange er det viktig at de får service der de bunkrer, og i dag må vi stille når båtene er ved kai, sier Iversen, som legger til at de samtidig jobber mot russiske redere og fartøy, og reiser over hele Nord-Norge for å serve disse.

NYBYGG

Imes investerte i nye lokaler og flyttet inn i fjor.

Nybygg og service

Selv om oppdragene står i kø for Tromsø-bedriften, ser de hele tiden mot nye kundegrupper. Ikke bare på servicesiden, men også for levering og installering av nytt utstyr i nybygg. Neste år har de, sammen med en samarbeidspartner, nettopp fått kontrakt på levering og installering av elektronisk utstyr om bord på fire nye fiskefartøy. Båtene, som er under bygging ved et polsk verft, er i størrelsesorden 10,99 meter, og skal alle leveres til eiere i Troms. -Det bygges mye nytt innen den minste fiskeflåten, og båtene er rigget for mer effektiv drift, noe som gjør at dagens utstyr etter hvert er blitt ganske mer avansert. Mange fiskebåteiere og redere velger servicebedrifter med lokal forankring, som kan gi dem oppfølging og service. Men etter hvert har flere av de mindre aktørene i markedet forsvunnet. Vi har kompetanse for å utføre service på alt innen skipselektronikk og opplever i større grad å måtte sende våre folk rundt i hele regionen på oppdrag. I tillegg har vi også en elektroavdeling i Svolvær som betjenes av en mann, forteller Larsen.

Økende oppdragsmengde langs kysten gjør behovet for flere ansatte nødvendig. En av utfordringene er derimot å få tak i folk med riktig kompetanse. Larsen forteller at de har hatt en stabil arbeidstokk i mange år, og at de for øyeblikket har folk nok. Men det er ingen utdanning innen skipselektronikk her i landet. Disse må læres opp i bedriften, og det tar tid, forteller en bekymret avdelingsleder.

NYBYGGÅpningen av nye lokaler og kai ble markert.

Forhandler

Foruten service av skipselektriske anlegg er IMES forhandler av alle ledende merker innen Skipselektronikk. Mange servicejobber består i å oppgradere GMDSS utstyr, montere AIS, V-SAT, TV Parabol, ESDISC og Autopiloter.

-Vi leverer nå Multistråle ekkolodd til snøkrabbebåt, for at de skal kunne kartlegge bunnen.-Fordelen ved denne typen ekkolodd er at den sender ut flere stråler i et 120 graders sveip, i stedet for bare en stråle som i et ordinært ekkolodd. Det gjør at de får et helt annet bildet av havbunnen, samt at dette gjør oppmålingene tidsbesparende, forklarer Iversen.

Innen digitale kart har det vært store fremskritt de siste årene. Mange fartøyer installerer nå ESDIS med elektronisk kartoppdatering på kartplotterne, der alle oppdateringer som gjøres av Kystverket er lagt inn, og der fartøyene kan oppdatere sine kart digitalt via internett når de måtte ønske det.

-De fleste gjør dette minst en gang i uka, sier de avslutningsvis.

TROMSØ

Imes sine nye lokaler ligger på fastlandssiden i Tromsdalen.