Med den tredje store Seafood ordren i løpet av få måneder, ser Carsoe positivt på markedet. Denne gang har Qaleralik A/S, delvis eid av Royal Greenland, valgt Carsoe til å levere en komplett fabrikk til reker, kveite og torsk på sin nye trawler.

Fabrikken håndterer hele prosessen fra frisk fangst til forarbeiding, sortering og nedfrysning av de ferdige produktene, der trygt blir transportert til oppbevaring i lasterommet. Med en totalleverandør til hele fabrikken sparer Qaleralik A/S tid og omkostninger på håndtering av leverandører. Samtidig sikrer de sammenhengende forsyning mellem fabrikkens prosessutstyr ved å velge en turn-key løsning fra Carsoe.

Det nye fartøyet er det fjerde i en serie på fire. Alle fire er utstyrt med en Carsoe fabrikk og bygget ved Astilleros Murueta Shipyard i Bilbao. Av de første tre båtene eies to av Royal Greenland. Det tredje eies av Ice Trawl.

En fabrikk med tre linjer

Den innebygde fabrikken er designet med tre linjer. En til kveite, en til torsk og en til reker. De tre forarbeidingslinjene møtes ved fryseseksjonene hvor den forarbeidede fangsten fryses før den blir sendt videre til automatisk sortering og palletering i pakkeseksjonen. Her sorteres og palleteres produktene etter art.

Den lagdelte innpakningen sørger for sikker oppbevaring av fangsten til sjøs. Når fangsten er palletert, transporterer en heis fangsten til lastrommet. Dette fullautomatiske håndteringssystemet fra Carsoe optimerer prosessene om bord og krever mindre arbeidskraft i lastrommet.

Flere forskjellige frysemuligheter

Med en kombinert frysekapasitet på 80 tonn per døgn har den nye tråleren et meget effektiv fryseroppsett. To automatiske platefrysere, to komplette IQF-frysetunneller og fire vertikale frysere er designet for å sikre effektiv og høykapasitetsfrysing om bord. Dette betyr at fabrikktråleren kan behandle og fryse mer gods per tur, og dermed hurtig fiske sine kvoter.

Alle tre typer frysere er designet, produsert og installert af Carsoe. Fartøyet skal leveres i oktober 2022 og skal fiske i farvannene rundt Grønland.