Norges Råfisklag, Nordmøre Fiskebåt, Kristiansund Kommune og Møreforsking Marin inviterer til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund 3.-4. juni.


( 15.05.2013 )


[raw]

Årets konferanse, den 16. i rekken, byr på to innholdsrike dager, og programmet i år er spekket med interessante innledere. Vi er glade for at vi igjen får muligheten til å ta imot Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen ved Midt-Norsk Fiskerikonferanse. Ministeren har midt i en periode med lansering av Sjømatmeldingen, fremlegging av proporsjon om ny salgslagslov, arbeid med minstemålbestemmelser for sei og valgkamp, funnet tid til å komme til Kristiansund for å fortelle oss noe om departementets målsettinger.

 

Konferansen vil ta opp ulike tema som norsk fiskerinæring jobber med for å oppnå målsettingen om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Vi vil blant annet få høre om Sjømatrådets utsending i Portugal, Christian Nordahl og adm.dir Trygve Myrvang i Norges Råfisklag, har tro på at økning av torskekvotene vil kunne gi oss nye markedsmuligheter. Ivar Wulf fra Lerøy, og Asbjørn Rørtveit fra Sjømatrådet vil gi oss et innblikk i valgmekanismer som råder når det gjøres innkjøp av sjømat i distribusjon- og detaljistleddet.

 

Fremtidsvisjoner og strategier for FoU arbeidet knyttet til sjømatnæringa vil bli grundig belyst av spesialrådgiver Lars Horn, i Norges Forskningsråd, forsker Hanne Digre i SINTEF, og ikke minst gjennom analyser fra daglig leder i Kontali Analyse AS, Ragnar Nystøyl.

 

En oppdatering av hvilke grep man bør gjøre for å oppnå vekst og økt lønnsomhet i fiskeriene med forbedringer i fiskefartøyenes utforming, teknologi og fremdrift vil bli analysert av førsteamanuensis, Vilmar Æsøy fra Høgskolen i Ålesund. Leder i Fiskebåt, Tore Roaldsnes, vil også ta for seg temaet som omhandler krav til utvikling av den norske fiskebåten. Mens Agnes C. Gundersen som er forskningssjef i Møreforsking Marin vil belyse behovet for at fiskeren og fiskebåtrederen må ha fokus på fangstbehandling, og at kampen om markedene starter allerede på havet.

 

For at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon må selvfølgelig næringen ha rekruttering, og da spørs det om næringen er attraktiv. Dette er noe rektor Bjørnar Johansen fra Frøya vgs, prosjektleder Astrid Haugslett fra «Sett Sjøbein», student ved Handelshøgskolen BI Isabella Aarvik og adm.dir Jan Roger Bjerkestrand fra GC Rieber Oils vil belyse.

 

Erling Dokk Holm, kåsør og samfunnskritiker, men også kjent fra en rekke TV programmer som f.eks Nytt på Nytt, Typisk Norsk vil gi oss en tilbakemelding på hvordan næringen oppfattes gjennom billene til miljøene langt fra ripa, kaikanten og fôrkanonen.

 

For å avrunde dag 1, stiller Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen i paneldebatten for å diskutere hva sjømatnæringen gjør for å skape innhold i politiske målsettinger? I panelet vil også adm.dir Trygve Myrvang i Råfisklaget, adm.dir Otto Gregussen i Sildesalgslaget, styreleder Gunnar Domstein i FHL og generalsekretær Jan Skjærvø i Fiskarlaget stille opp.

 

Midt-Norsk Fiskerikonferanse legger stor vekt på det sosiale og relasjonsskapende. Derfor er vi glade for at vi igjen kan ha Frode Alnæs tilstede for å underholde forsamlingen under kveldens middag. Johan Øiestad, alias Nils Arne Eggen, Åge Hareide, Kong Harald, Ari Behn etc vil guide oss gjennom det sosiale arrangementet som toastmaster.

 

For å finne mer om konferansen kan man besøke hjemmesidene til Norges Råfisklag, Møreforsking Marin, Norges Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag, Kristiansund Kommune og Møre & Romsdal Fylkeskommune.
For å melde seg på kan man gå til nettsiden http://pamelding.rafisklaget.no

[/raw]