Fabrikktråleren Barents Sea leverte i månedsskiftet juli-august sin første last. Fangsten besto av tusen tonn med produkter av torsk og hyse, samt førti tonn mel og olje.

Fangsten ble tatt på feltene ved Svalbard. Tråleren er bygget med støtte i form av fiskekvoter knyttet opp mot investeringer i fartøy. Hele fangsten blir i praksis brukt. Fisken blir filetert og filetene pakket og fryst. Hode, bein, haler og finner blir til mel, mens lever blir hermetisert eller brukt til olje og mel.

Båten er bygget slik at fiskeproduktene kan losses med gaffeltruck gjennom luker i siden. Det er mer effektivt enn å bruke kraner. Det eneste som losses med krane er sekker med fiskemel som er laget i lasterom fremme ved baugen. Båten er den første av fire som bygges av Vyjborg Verft for Akangelsk Trawl Fleet JSC.