DEL

Eksportverdien av norsk sjømat var 7,7 milliarder kroner ved utgangen av februar. Det er en økning på 831 millioner kroner eller 12 % sammenlignet med samme periode i 2009 viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). I februar måned var eksporten på hele 4,2 milliarder kroner som er en økning på 650 millioner kroner eller 18,5 %. Det er satt ny eksportrekord for både februar måned og for perioden januar til februar.


( 04.03.2010 )

[raw]

– Økningen i sjømateksporten skyldes først og fremst vekst i lakseeksporten. En sterk etterspørsel i markedene fører til at vi eksporterer mer laks til en høyere pris, noe som gir en eksportvekst på 892 millioner kroner sammenlignet med årets to første måneder i fjor, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Pris og volumvekst for laks
Ved utgangen av februar var eksportverdien av laks på 3,8 milliarder kroner. Volumet har økt med 19 % til en total eksport på 112 tusen tonn. Prisen for fersk hel laks har økt med nesten 3 kroner til 31,37 hittil i år. I februar var prisen 33,67. USA har en økning hittil i år med hele 222 millioner kroner eller 253 % som gjør det til markedet med størst vekst. Frankrike er fortsatt det største markedet for norsk laks med en eksportverdi på 557 millioner kroner som er opp 7 % målt mot 2009.

Prisnedgang for sild og makrell
På tross av en svak vekst i eksportert kvantum, falt eksportverdien av sild med 113 millioner kroner til en samlet verdi de to første månedene på 1 milliard kroner. Årsaken finner vi i lavere priser til viktige markeder som Russland og Ukraina. For makrell er nedgangen på 12 millioner kroner til en samlet verdi på 350 millioner kroner. Russland og Kina er de viktigste markedene, men prisfall har resultert i nedgang i eksportverdi.

 

Vekst for fersk torsk
Eksporten av fersk torsk inkludert filet økte med 55 millioner eller 31 % til totalt 232 millioner kroner. Størst vekst finner vi i markeder som Danmark og Sverige, mens det er en markant nedgang i eksporten til Frankrike.

 

Vekst for klippfisk og saltfisk
Eksporten av klippfisk økte i perioden januar og februar med 29 millioner kroner til en samlet verdi på 676 millioner kroner. Det er klippfisk av torsk som står for veksten og det er Brasil som øker. Eksporten av saltfisk økte med 45 millioner kroner eller 55 % hittil i år til en samlet verdi på 127 millioner kroner. Portugal har økt sin import med 107 %, Hellas med 57 % og Spania med 32 %. Volumveksten totalt er på hele 86 %, men lavere priser sammenlignet med fjoråret gir ikke like stor vekst målt i verdi.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.