På BlueFish kom vi over en spennende oppfinnelse, en prototyp av en autonom drone som har en spole med et ekkolodd i enden, montert på undersiden. Denne nyheten er ment å gi en havgående snurpere et langt større søkeområde på sin jakt etter fiskestimer. Dronens rekkevidde blir på hele 27 nautiske mil, og med en slik om bord viser tester at et fiskefartøy vil kunne spare 20 millioner kroner i drivstoff i løpet av fem år.

Trolig vil den vare mye lenger, i følge selskapet bak nyheten, Birdview AS i Oslo og oppfi nner og gründer Pouyan H. Shariffiasl. Han hadde ikke anledning til selv å være på messen. Men der var to av hans medarbeidere, Magnus Sørlie og Mohibb Malik. De ga nysgjerrige og interesserte et innblikk i hva denne dronen kan utføre av oppgaver. Det ble samtidig streket under at den ferdige dronen vil se helt annerledes ut enn den prototypen som ble presentert på BlueFish.

Prototypen

Prototypen var utstyrt med en syv meter lang kabel med et ekkolodd i enden. Hele ideen med dronen er at den sendes ut fra et fiskefartøy i en opptil 30 nautiske mils stor sektor. Dronen programmeres til å stoppe opp på gitte pu nkt. Den senker deretter ekkoloddet under havoverflaten for å innhente ekkodata, for å se om det for eksempel finnes fiskestimer der som er verdt å kaste på. Signalene fra loddes blir sendt tilbake til skipet. Dermed kan snurperen få sjekket et enormt område av fiskefeltet uten å bruke noe særlig med drivstoff på selv å lete.

Dronen har ikke bare enorm rekkevidde og kamera, men den kan også fly i sterk vind, opp mot 15 meter per sekunds styrke, som er stiv kuling på et mer forståelig språk. Det ferdige produktet vil også være helt vanntett og kunne lande på sjøen ved nødstilfeller om nødvendig. Dronen er autonom, som i følge Magnus Sørlie betyr at den er utstyrt med satellitt, og at de overordnede operasjonene med dronene i operasjon på havet, styres fra Birdview sitt hovedsenter. Dermed er det det også de som sitter på ansvaret for flyvingen og på lisensene for operasjon av dronene. Sørlie forteller at en person fra mannskapet på de ulike fiskefartøyene blir dedikert til å ta seg av selve droneoperasjonen med utsett og mottak.

-Det er mye som gjenstår av detaljer og design av dronen. Men målet vårt er at nyheten skal være klar for markedet og i salg i løpet av 18-24 måneder, sier Magnus Sørlie.

Han forteller videre at selskapet Birdview er tre år gammelt og at dronen er deres eneste produkt. Nyheten har allerede vært i forsiktig testvirksomhet fra fiskefartøy, med så langt lovende resultater. De virkelige t estene begynner når prototypen er ferdig utviklet, noe Sørlie regner med vil skje i løpet av neste høst. Det gjenstår fortsatt en del utviklingsarbeid blant annet når det gjelder programvare.