Aas Mek. Verkstedn har inngått ny kontrakt med Brønnbåt Nord AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 ST.

Båten blir verftets nybygg nr. 205 og skal leveres til rederiet Brønnbåt Nord AS, som er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2015, og som holder til på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm AS. Selskapet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas bygg.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m. Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet 1. kvartal 2021.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m. I tillegg er båten også arrangert for å være servicefartøy for ulike oppdrag for oppdrettsanleggene.

Nybygget er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner; Lengde o.a. 76,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m.

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk lasteog lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer. Verftet ser på denne på denne kontrakten med Brønnbåt Nord AS som meget viktig for deres posisjon som ledende brønnbåt bygger, og de ser frem til å samarbeide med Brønnbåt Nord.