DEL

Aas Mek. Verksted AS har tegnet kontrakt med Norsk Fisketransport A/S, Kolvereid, på bygging av en ny brønnbåt. Overlevering vil skje neste sommer.


( 17.06.2011 )

[raw]

Nybygget får byggenr. 189 og er av verftets eget design av type AAS 1502 ST, med en lastekapasitet på 1500 m3. Brønnbåten skal leveres til ferien 2012, og den vil etter det gå inn på fast charter for oppdrettsselskapet Mainstream.

Denne brønnbåttypen er designet med Aas Mek. Verkstd AS sitt nye, spesielle forskip med “høy bulb”, som gir lavere drivstoff forbruk og langt bedre bevegelse i grov sjø enn tradisjonell utforming. Båten er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt utrustet  for at man skal ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering.

Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Dette er det tredje nybygget verftet leverer til dette rederiet, som har i alt syv brønnbåter i dag, og som har vært i brønnbåtnæringen i mange år.

Fra verftets side ser man på kontrakten med Norsk Fisketransport A/S som meget viktig, også kjekt at de på nytt velger å gå for nybygg med Aas Mek. Verksted AS sitt design. Kontrakten vil bidra til å sikre full aktivitet ved verftt frem til midten av 2013.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;
Lengde o.a. 62,86 m – Bredde 12,00 m og Dybde i riss 5,9 m. Lastekapasiteten blir på 1500 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Nybygget er designet for overtrykks lossing over sorteringsmaskin og smolt teller, slik at sortering av fisk kan gjøres uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Videre vil dennye brønnbåten bli utstyrt med vakuumpumpe, fisketellesystem for lasting og lossing, spesielt arr. for smolt telling, Ozon desinfeksjons anlegg, system for overvåking og regulering av oksygen- og PH nivå i vannet i lasterommet, oksyginerings- og  resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, RSW anlegg, automatisk vaskesystem for lasterom og rørsystem, UV anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet m.m..

Båten er spesielt designet og arrangert for å ta vare på alt vann, i forbindelse med båte avlusing og sortering av fisk, der alt vann som går overbord blir kjørt gjennom filtersystem for oppsamling og destruering av lus m.m. Skrog til nybygget vil bli bygget ved Aas Mek. Verksted AS sitt samarbeidsverft i Riga, Latvia, og det vil ventelig komme til verftet for start utrustning på nyåret 2012.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.