Ny avtale om loddefiske
Norge, Island og Grønland (bildet) har blitt enige om en avtale om loddefisket for 2015/2016.

Ny avtale om loddefiske

Norge, Island og Grønland (bildet) har blitt enige om en avtale om loddefisket for 2015/2016.
DEL

Island, Grønland og Noreg er einige om ein avtale om loddefiske for 2015/2016.


( 15.05.2015 )

Island og Noreg er mellom anna einige om betre vilkår for det norske vinterfisket i den islandske økonomiske sona. No kan 100 prosent av den norske kyststatsdelen av lodda fiskast i den islandske sona, mot tidlegare 35 prosent. Noreg kan også fiske overføringar av lodde frå Grønland/EU i islandsk sone.

 

Fiskeperioden er utvida med ei veke, til og med 22. februar, og talet på norske fartøy som kan fiske i den islandske økonomiske sona i januar/februar er utvida frå 20 til 25 fartøy.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.